Andra Sidan Spegeln

 

En sida med resurser för rollspelet Tellus från Västerås Stift.

Nya färdigheter
En ny titt på transhumanismen
En titt från andra sidan spegeln
Slang
De rörliga
Yttervärlden
Stridsregler
Teknik

Nya grupper

TANSTAAFL
Islam
Asatro
Den Stora Principens Samfund
Små grupper

Äventyrsidéer

Roten till det onda
Deus X

Spännande frågeställningar
Fler inspirationskällor
  Författare: Anders Sandberg, Waldemar Ingdahl och Alexander Sanchez