De rörliga

Toppsida

Mobilisterna

Majoriteten av alla människor på Jorden lever bofast i arkarna eller olika utposter. En del lever dock rörliga liv, antingen flyttandes mellan arkarna eller i världen utanför. De brukar kallas mobilister.

Vissa människor känner sig inte hemma i något samfund. De hör visserligen formellt sett till något allmänt samfund, men i praktiken är de oberoende. Vissa byter samfund gång på gång; dessa "hoppjerkor" driver samfundsbyråkrater till vansinne. Mobilisterna är så att säga alltid på resa, de hör nästan aldrig till det samfund där de tillfälligt stannar.

Vissa samfund hindrar dock folk från att enkelt lämna dem genom att avkräva en mycket hög utträdesavgift "för att täcka de administrativa kostnaderna av utträdet" och ta god tid på sig att behandla ärendet. Även om Världsamfundet i princip är emot det, så är det svårt att enkelt lämna ett samfund om samfundets byråkrater sätter sig emot.

Vissa mobilister har lyckats göra sig helt fria från samfunden - de lämnar ett allmänt samfund och söker till ett annat, men väljer då ett som garanterat avslår ansökan (t.ex. söka medlemskap i AIF och uppge att man hatar AI). Plötsligt hör de inte till något samfund, och hamnar i ett byråkratiskt ingenmansland. Tanstaafl avslår mycket gärna medlemskap mot betalning, och är dåliga på att rapportera in avslaget. I praktiken är det svårt att inte höra till något samfund om man ska leva i arkerna, men ute i yttervärlden är det ingen som kollar.

Varför blir man mobilist?

Vissa mobilister tröttnar helt enkelt snabbt på de samfund de hamnar i, och flyttar vidare. Andra har egna åsikter som inte passar in i något samfund och har så få meningsfränder att de skulle kunna bilda ett eget. Somliga är helt enkelt inte sällskapliga. En ganska stor grupp av de mobilister som lever i yttervärlden har helt enkelt ingen lust att vara med i det tämligen hårt kontrollerade samhället inom arkarna.