Stridsregler

Toppsida

Varför ett stridssystem?

Tellus är ett rollspel som inte fokuserar på våld, men om våld förekommer i din spelledares Tellus- kampanj, så kan de vara bra att föreslå detta system. Det ger en enkel, och någorlunda realistisk bild av strid (inte särskilt trevligt) - samtidigt som spelledaren kan vara mer opartisk. I strid finns ju risken att rollpersoner blir skadad och t.o.m. dödade, då kan det vara bra att det finns ett system för det än att endast spelledarens bedömningar ligger till grund för det (som i regelboken).

 

I en strid måste man hålla reda på vad rollpersonerna gör och när de agerar. Tiden som striden är uppdelad i kallas en stridsrunda (SR), den omfattar en sekund, till skillnad från vanliga handlingsrundor på tre sekunder.

Först avgörs vem som börjar med en handling med hjälp av ett initiativslag där högst värde (E) vinner. Efter att detta har avgjorts så slår RP eller SL ett slag för valfri färdighetslag för handlingen , t ex för Pistol, precis som för en vanlig färdighet. Eventuell skada antecknas och sedan gör motståndaren sin handling där eventuell skada bokförs. Efter detta börjar en ny runda tills skadan är så pass stor att någon inte kan handla längre. Om man inte vill slåss kan RP välja att fly eller söka skydd som handling.

  1. Initiativ ( dubbel MOT )
  2. Handling , t.ex. skjutvapen med färdigheten Vapen eller Budo om det gäller närstrid.
  3. Motståndaren med lägst Initiativ handlar som i fall 2
  4. Ny stridsrunda.

                                          

Vapen Skada Typ Avstånd Skott i magasin Pris $

Kulvapen

2T-1

2T

G*

G*

K/M

K/M

P 16 

Kar  30

200

300

Lim

**

A

K/M

P 10 

Kar  20

100

300

Flechette

2T(3T)

G*

K/M

P 50  Kar 100

300/ 500

Gauss

4T( 5T)

G*

K/M

P 20  Kar  50

800/ 1000

Näve

1T-1

B/D

K

 

 

Spark

1T

B/D

K

 

 

Batong

1T

B/D

K

 

10

Kniv

1T

C/D

K

 

8

Yxa

2T

C/D

K

 

5

Avstånd

Meter

Svårighetsgrad (SG)

Kort

0-5

3

Medel

6-50

6

Långt

52-200

9

Extremt långt

201-

12

*G-skador av skjutvapen är en ny typ av skador som både är krosskador och vävnadsskador, dessa uppkommer av kulor och höghastighets flechetter.

Läkningstid för G- skador: Sjukhus 3 dygn, Första hjälpen 5 dygn, Självläkning 7 dygn (men ingen självläkning av denna skadetyp sker så länge rollpersonens Fysikpoäng Nu ligger på ett negativt värde).

** Lim, en kaskad som snärjer motståndaren, tänk dig att vapnet ser ut som en ”supersoaker” fast större. Slå dubbel MOT för undvika. Om man misslyckas fastnar man 1T rundor (det är så kort tid p.g.a. limmets inbyggda instabilitet). Det farliga med den är om man träffar munnen p.g.a.  kvävningsrisken.

$ Priset är Syd men det priset beror på tillgången även och att ett slag för undre världen behövs eller RP tillhör VSIS.

Skador inom parantes gäller karbiner som hålls med två händer och når längre, L och EL

Färdigheter

Alla avståndsvapen (dödliga som icke-dödliga) sköts med Vapen, alla närstidsvapen med färdigheten Närstridsvapen och alla naturliga vapen med Budo.

Rustningar

Sedan det stora kriget 2088 har det varit svårt att få tag på en del av materialet för att tillverka rustningar till stridsbruk. Den typ av skydd som har behövts är skydd för rymdfart och malmbrytning på farliga planeter där gruvdrift har varit mest lönsamt. Men det betyder inte att det inte går att få tag på denna utrustning, i alla fall särskilt ute i på gruvkolonier och utanför arkologierna där livet kan vara hårt och mödosamt. Flera gruvföretag tillverkar dessa skydd till sin personal, för det behövs ordentligt med skydd i de extrema miljöer som de arbetar i. VSIS använder de flesta rustningar för stridsuppdrag, men de finns givetvis också att tillgå från den undre världen där det ofta är hög status att ha tillgång till kroppsskydd.

Rustningar Tålighet: N/ K/F/G* Priser gäller för normaltillstånd

Plåt

 5/ 4/0

50

Kevlar

6/ 8/ 3/0

500

Plastisteel

6/ 10/ 5 / 3

1000

Rymddräkt

Radioaktivitet och Trubb/ Vasst

950/1100

Stridsrustning

25/ 25/ 15/20

4000 ( mycket het)

Tålighet betyder det värde som måste övervinnas för att överhuvudtaget skada den som bär rustningen. Rustningen drar ifrån sin tålighet från skadan. Om en enskild skada är dubbelt så stor som rustningens tålighet för den typen av skada, har rustningen gått sönder och skyddar inte längre mot några skador.

* N, närstrid / K, kulvapen / F, flechette/ G, gauss.

För att kunna röra sig effektivt i tunga rustningar behövs färdigheten Exoskelett.

Ordförklaringar

Gauss, höghastighetskulor som accelerar inom ett magnetiskt fält och på så sätt kommer över ljudhastigheten.

Flechette, grafit- eller plast nålar som drivs av gas eller inom ett magnetiskt fält. Fördelen är att de är mycket små och går att packa i magasin på ett praktiskt sätt.

Plastisteel, ordentligt stark legering av kompositmaterial och kolatomer i fantasifulla former på atomnivå.

Stridsrustning, kungen bland skyddsutrustningar. Det är en motoriserad, förstärkt rustning som täcker hela kroppen mot allt som ett modernt krig kan erbjuda. Fullt ABC skydd , radioutrustning, HUD sikten , integrerat livsuppehållande system och lite till.

Kulvapen Detta rör sig om gamla vapen (eller illegala kopior) från 1900- och 2000- talet.

Exempel 1:

Runar, modig agent i VSIS, skall utföra lite brottspreventivt polisarbete mot Vladimir. Vladimir vill hävda sina rättigheter mot ett orättmätigt gripande. Men då grundlagen stinker blir han tvungen att använda sitt viktigaste legala medel: sin Red Storm- flechettepistol.

Runar har MOT 6 och Pistol 5 samt FYS 6. Vladimir har MOT 7 och Pistol 5 samt FYS 7. Båda har flechettepistoler (Runar tycker att Vladimir bör återgå till kretsloppet).

Första rundan slå Runar 13 (vilket är 1 över hans dubbla MOT) och misslyckas. Vladimir slår 12 (vilket är 2 under hans dubbla MOT) och vinner initiativet. Han slår 8 vilket är under hans FT, sedan slår han 2T för skadan, vilket resulterar i 6 förlorade FYS- poäng för Runar. Runars antecknar skadan, med kommentaren ”G- skada, massor av nålar som sliter upp kroppen”. Mums! En köttbullsmacka.

Runar försöker skjuta tillbaka, han träffar och orsakar Vladimir 5 förlorade FYS- poäng.

Resultatet av denna SR blir att Runar har uppnått 1x FYS i skada och får +3 SG på alla sina slag. Vladimir har ont han med, men har inga plus på SG.

Striden fortsätter efter samma modell tills Vladimir är återanpassad till samhället, eller Runar har förstått vad som borde vara Vladimirs konstitutionella rättigheter. D.v.s. någon har däckat.

Exempel 2

Erika och Kenny har en dispyt på den lokala syltan. Kenny anser att det inte finns något som är rätt eller fel, så han vill få rätt genom sin kniv. Erika försvarar sig med sin kunskap i Karate. Kenny har MOT 3 och Kniv 4 samt FYS 3 (en riktig räka). Erika har MOT 5 och Budo 2 samt FYS 4.

Första SR slår misslyckas båda med initiativet. De står och tvekar fortfarande.

Andra SR vinner Erika initiativet och lyckas att träffa med sin Budo. Hon sparkar (Skada 1T) Kenny där det räknas, han mister 5 FYS- poäng i krosskada och chock (och en hel del värdighet). Detta ger Kenny +3 SG på alla handlingar i fortsättningen. Inte oväntat missar Kenny sedan med kniven.

Tredje SR vinner Erika åter initiativet och försöker att koppla ett grepp på Kenny. Hon slår under sin dubbla MOT och lyckas... Kenny is dead! Eller åtminstone oskadliggjord.

Exempel 3

Rustningar drar av skada.

T.ex. när en kevlarrustning träffas av en flechettesalva som gör 8 poäng i skada dras 3 poäng av. 5 skadepoäng går igenom och drabbar bäraren. Rustningen går dessutom sönder efter det, då 8 skadepoäng är mer än dubbla dess tålighet mot flechetter. Den skyddar nu inte längre mot några skador.

Om det däremot hade varit en stridsrustning som tagit emot 8 poäng skada från flechetter hade ingen skada gått igenom, då den klarar 15 poäng flechetteskada. 

Frågor

Är våld alltid fel? Även för att skydda sig själv? Vilken grad av våld skall man få bruka då? I vårt samhälle och i Tellus samhälle är det bara polisen som har en laglig rätt att bruka våld, men hinner alltid polisen fram (det jag vill mena här är att polisen faktiskt är och bör vara en reaktiv styrka)?

Blir ett avväpnat samhälle verkligen ett säkert samhälle? Hamnar inte vapnen endast i brottslingars händer, medan vanliga laglydiga medborgare inte kan försvara sig? Kan inte detta dessutom leda till att brottslingar blir mer benägna att använda sina vapen, för de räknar inte med motstånd från sina offer?

Kan det vara rätt att äga vapen för rekreation och sportsyften?

Kan det vara rätt att äga vapen för att försvara sig mot en regerings övergrepp? Detta är t.ex. anledningen till att USA:s grundlag betonar människors rätt att äga vapen. Kan det t.o.m. bli att staten blir mer benägen att använda våld mot sina medborgare, då de räknar med att människor inte kan försvara sig?