Små Grupper

Toppsida

Teilharditer

Kristen transhumanistgrupp inom det Allkristna samfundet. De baserar sin åskådning på den franske jesuiten Teilhard de Chardins tankar om utvecklingen. Enligt Teilharditerna är det allt livs öde att utvecklas till allt medvetnare former. Mänskligheten är bara senaste steget, och kommer sinom tid utveckla sig till ännu högre former med hjälp av sin teknik. Till slut kommer allt medvetet liv smälta samman i ett enda globalt intellekt, Omegapunkten, som de identifierar med Guds manifestation i den fysiska världen, d.v.s. Kristus. Teilharditerna är rätt fåtaliga, men brukar liva upp teologiska debatter när de hävdar att Gaianisternas jordmoder egentligen är den vardande Omegapunkten. Det brukar inte uppskattas.

Internalisterna

Internalisterna är ett sakfrågesamfund som anser att andlighet inte behöver kopplas till ett gudsbegrepp. Andlighet är egentligen att utforska sina egna värden, tankar, idéer och livssituation. Att hänga upp detta på gudomligheter gör att man tappar bort sig själv och sin egen plats i denna världen. Internalisterna tror på ett liv före graven och att detta skall levas med insikt. Detta sker genom studier, samtal, meditation och utvärderingsperioder. Många medlemmar är konstnärer.

Medlemsantal: 5 000 personer med självkännedom

Teknokraterna

Ett sakfrågesamfund som anser att man borde automatisera politik och rättsväsende i högre grad. Teknokraterna menar att AI-program till sin natur har bättre förutsättningar för arr handla moraliskt: det går ju att programmera dem att med total plikttrogenhet följa uppsatta regler. De skulle aldrig bli korrupta eller partiska. Kritiker ifrågasätter om teknokraterna någonsin läst avancerad AI-programmering eller moralfilosofi, men ett hundratal teknokrater håller just nu på med att bygga upp Solstaten, ett litet försökssamhälle i utkanten av Nix Olympia där de ska genomföra sin AI-utopi.

Teknokraterna är cirka 2000 förväntansfulla personer

Den unitaristiska rörelsen

Rykten går om att en rörelse finns bland element av det Interstellära sällskapet, transhumanisterna, ASAM, TANSTAAFL och IHANSA som arbetar gemensamt, i hemlighet, på ett projekt för att ena mänskligheten. Riktigt vad detta går ut på är det få som vet, och ingen har registrerat ett saksamfund med detta mål.