Slang

Toppsida
BFG Big Fucking Government
Panzer boys Stridsrustningar
Mr Smith BFG agent
Tjänstis Tjänsteman i (Världs) samfundet.
Mobilister Personer som inte är bofasta eller hör till ett fast samfund, utan reser från plats till plats, samfund till samfund.
Sakletare Personer som söker efter antikviteter i ruinerna.
Hoppjerkor Öknamn på mobilister.
Leviathan Världsamfundet
Megadodos Projekt av typen Neo Genesis - de är jättelika Dodofåglar