Spännande frågeställningar

Toppsida

Rollspel är ett utmärkt sätt att utforska olika frågeställningar. Här är några frågor som vi har funnit intressanta att fundera på i Tellus.

Varför din ekonomiska frihet är viktig? .

Är inte detta bara konstitutionella hårklyverier?

Skall man lagstifta om allt?

Rätt till uppror?

Kan man lite på samfundet?

Hur mycket betyder individens val kontra kollektivets?

vågar världsamfundet använda sin teknologiska kunnande för miljön?

Visst ger samfundssystemet människor på 2170- talet en ganska stor möjlighet att välja livsstil, inom grundlagens ramar. Men man måste för det samla åtminstone 99 andra likasinnade personer för att bilda ett nytt allmänt samfund eller sakfrågesamfund. Skall verkligen ens val av livsstil vara beroende av att man har en grupp bakom sig? Blir det då inte att samfunden, kollektiven, blir den grundläggande enheten i samhället, istället för individen? Hur stor rätt har man egentligen att vara annorlunda i samfundssystemet?