TANSTAAFL

Toppsida

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." Andra tillägget, The Declaration of Independence

TANSTAAFL beryder "There Ain´t No Such Thing As a Free Lunch". Ungefär "ingenting är gratis", om man vill ha någonting måste man faktiskt betala för det på ett eller annat sätt, och om någon erbjuder dig någonting "gratis" brukar det sällan vara det i verkligheten.

Under den senare delen av 60-talet började unga radikaler under ledning av Rodger Young aktivt att organisera sig mot världssamfundet då de ansåg att det var moraliskt korrupt. De menarde att det finns rättigheter som står över Världsamfundets beslut, och att det är upp till individen att välja. De blev snabbt så många att de kunde bilda ett samfund som gjorde sitt bästa att göra sig oberoende av Världsamfundet. De flesta medlemmarna i Tanstaafl lever i Nunawatarken, och i en del utpostprojekt.

Organisation: Tanstaafl består av mindre grupper av korporationer, byalag eller storfamiljer som handlar med varandra och omvärlden. Tanstaafl har en officiell "Hövding", som representerar samfundet i Världsamfundet och väljs demokratiskt.

De firar Frihetens Dag 2 februari, då de samlas för att hylla människor som gjort stora insatser för friheten.

Ekonomi: Tanstaafl anser att de klassiska rättigheterna som liv, frihet och egendom är något som står över Världsamfundets lagar. Samfundet anser att Världssamfundet inte har rätt att lagstifta om detta överhuvudtaget, och om Världsamfundets regler inte stämmer med det moraliska är det rätt att bryta deras regler. Inget inom Tanstaafl ägs av själva samfundet, utan allt ägs av individer som företag, jordegendom eller idéer - för att de är resultat av eget arbete. Tanstaafl bryter aktivt mot Art 4, då samfundet anser denna kränker individens rättigheter.

Löneklasser: Alla arbetar för sitt eget uppehälle. Man tillåter stora löneskillnader jämför med andra samfund, men i allmänhet är det få fattiga. A 5000; B 2500; C 1200; D vad hette förbundet nu igen?

Lagar och regler: Tanstaafl håller hårt på Artikel 1 till 3, som de tolkar ganska bokstavligt. Dessa artiklar står över de andra fem. De anser speciellt att Art 3 " Varje människa äger resultatet av sitt eget arbete" och Art 4 " Alla naturtillgångar ägs gemensamt av hela mänskligheten och varje individs ansvar" inte stämmer med varandra eftersom detta leder till att individen i värsta fall inte rätt till sitt arbetes möda.

Internt har Tanstaafl mest regler om kontrakt och affärsavtal. Tanstaafl har liberala vapenregler eftersom de anser att alla har rätt att kunna skydda sig själva enligt artikel 2.

Åsikter: Det finns saker som är rätt och fel oavsett vad Världsamfundet eller någon annan säger. Man anser att alla människor är födda med samma rättigheter och ingen regering tilldelar dem, eller kan inskränka dem för individen.

Tanstaafl menar att Världssamfundet inte har rätt att styra världen, det är upp till de allmänna samfunden (som naturligtvis får sammarbeta om de vill).

Interna konflikter: Vissa medlemmar menar att man ska bryta helt med världssamfundet och klara sig själva. Mer klartänkta medlemmar inser att detta inte fungerar i praktiken och försöker hålla utbrytarna lugna. Andra grupperingar är mer villiga att kompromissa med Världssamfundet för att få lugn och ro och slippa risken av ett besök från VSIS. Detta ses naturligtvis inte med blida ögon av de som håller hårt på sina rättigheter.

Till skillnad från många andra samfund så är Tanstaafl inte rädda för bråkiga debatter. Rättighetsdebatten tas på största allvar av de flesta medlemmarna, och de kan t.om. ge transhumanisterna svar på tal.

Externa konflikter: Tanstaafl är milt sagt kontroversiellt. Formellt sett är samfundet helt giltigt och följer grundlagen. I praktiken följer medlemmarna de egna reglerna och samfundet gör inte mycket åt saken. Världsamfundet har upprepade gånger kritiserat samfundet för detta, Hövdingen har alltid sagt att problemet ska åtgärdas men i praktiken sker naturligtvis inget. Flera samfund vägrar ha med Tanstaafl att göra.

Medlemsantal: 1 miljon fria män och kvinnor