Transhumanismen

Toppsida

We love humanity
We love technology
We embrace sanity
With no apology
--AFB

Det finns transhumanister inom många allmänna samfund, men majoriteten hör till AIF, I-Hansa eller Rymdvakten. Eftersom de i allmänhet anser att mänsklighetens framtid finns i rymden tenderar de att söka sig utåt snarare att stanna på Jorden. Det finns dock transhumanister på de mest oväntade ställen. I Allkristna Samfundet finns t.ex. Teilharditerna, en grupp kristna transhumanister.

Transhumanister försöker utveckla sig på olika sätt. De flesta transhumanister som kan skaffar sig praktiska förbättringar som tåligare kroppar, nedsaktat åldrande och minnesbanker. Bortom detta skiljer sig transhumanisterna från varandra. Vissa bygger ut sina kroppar för att överleva i rymden med motståndskraft mot vakuum, strålning och köld tills de knappt liknar människor. Andra ser fullständigt normala ut, men tränar och uppgraderar sina hjärnor med perfekt minne, utökade känslor och direktkontakt med AI. Det finns inte två transhumanister som utvecklar sig i samma riktning.

Organisation: Transhumanister bildar nätbaserade intressegrupper om olika frågor och projekt. Ibland startar de föreningar, forskningsinstitut eller företag, eller nätverkar för att hjälpa varandra att utvecklas. De samordnas delvis av transhumanistiska samfundsrådet, som är deras officiella representanter. Många som sympatiserar med transhumanismen är dock inte organiserade på något sätt.

Ekonomi: Transhumanister använder en hel del av sina resurser för att utveckla sig, vilket gör att de ofta intresserar sig för yrken där de kan tjäna tillräckligt för att skaffa nya förbättringar eller där deras förbättringar är till nytta. Rymdanpassade transhumanister har t.ex. utmärkt sig i Rymdvakten, och transhumanister intresserade av AI och nanoteknologi har flockats till bolaget Olympia Nanointelligence.

Lagar och regler: Transhumanister är inte så mycket för formella regler, de föredrar att resonera sig fram till vettiga sätt att fungera. I allmänhet följer de de Transhumanistiska Principerna (nu uppe i version 12.3).

Åsikter: Transhumanister menar att det mänskliga tillståndet kan förbättras med tekniska medel - radikalt. De baserar sig på den klassiska humanistiska visionen att människor kan utveckla sig själva genom bildning, dygder och träning, men menar också att en förnuftig användning av teknik kan användas för att utveckla sig. Det finns inga skäl att nöja sig med en ändlig livslängd, svag kropp eller begränsad kreativitet.

Eftersom det är svårt att avgöra vilka förbättringsmetoder som kommer att vara lyckade eller misslyckade är det viktigt att låta individen själv få välja vad hon vill bli - inklusive valet att inte utveckla sig. Människan är själv ansvarig för vad hon gör av sitt liv.

Transhumanister tenderar att intressera sig för den allra senaste tekniken och försöka tillämpa den.

Interna konflikter: Ett stort problem är Upplyftarna. Upplyftarna är en fraktion som "lyfter upp" vanliga människor till ett postmänskligt stadium utan deras medgivande. Detta bryter mot den femte transhumanistiska principen (som säger att det är fel att påtvinga någon en åsikt) och ger transhumanisterna dålig PR, men Upplyftarna menar att de faktiskt ger dem de lyfter upp en chans att förstå transhumanismen på ett sätt de aldrig skulle ha kunnat göra annars, och om de inte vill fortsätta vara transhumana kan de alltid hoppa av:

"Ni undrar varför vi 'kidnappar' folk och 'tvångsförbättrar' dem? Låt mig svara med en motfråga: varför låter ni inte femåringar ta hand om sin egen ekonomi? Svaret är förstås att femåringarna inte klarar av det. Man kan inte förvänta sig att de fattar vettiga beslut eftersom de ännu inte lärt sig förstå vare sig pengar eller hur man hushållar med dem. Samma problem med gravt förståndshandikappade människor.

Hur är det då med att fatta beslutet att förbättra sig själv? Hur kan du avgöra om det är en bra idé eller ej, när du bara har 100 i IQ, inte kan hantera mer än sju saker på en gång och hålls tillbaka av en massa instinkter som du knappt själv känner till? Riskerna och möjligheterna är så svindlande komplexa att du helt enkelt inte kan fatta dem. Det skulle vara en helt annan sak om du redan hade byggt ut ditt intellekt en smula, då skulle du faktiskt kunna fatta ett bra beslut - antingen att det inte var värt det och att du vill återgå till att vara som vanligt, eller att du vill fortsätta fungera som du nu gör.

Det du kallar 'tvångsförbättring' är helt enkelt att vi tillfälligt ger människor chansen att se sin situation från ett nytt sätt. Vi tvingar dem inte att fatta ett beslut åt ena eller andra hållet, det enda vi gör är att göra det möjligt för dem att fatta ett informerat beslut. Sedan gör vi som de säger."
- Xue Jin, Upplyftarnas tales-AI

De andra transhumanisterna delar inte deras uppfattning, och försöker så diskret som möjligt hålla efter Upplyftarna - och argumenterar kraftigt mot dem:

"Det hävdas ibland av vissa bland oss att man måste tvinga människor för deras eget bästa. Men dessa har glömt att vårt namn faktiskt är transHUMANISTERNA!

Det goda är faktiskt inte något för alla givet. Vi är alla unika, med olika bakgrund, läggningar och förutsättningar. Individen vet oftast bäst själv vad som är bäst för henne. Men det som egentligen är mest centralt är något annat. Även om vi skulle veta vilket som är det bästa möjliga livet, så kan vi inte tvinga henne att leva det. Vi kan inte tvinga någon att vara förnuftig eftersom förnuftet är viljestyrt och inte kan aktiveras genom att någon använder tvång mot det. Att en människa förändrar sin livssituation måste bottna i en kunskap om situationen och varför den kan bli bättre, samt en egen vilja att förändra den. Att påtvinga någon ett val, även om det är gott, är inte ett sätt att få henne att förstå sin situation och börja leva bättre, det är tvärtom att behandla henne som ett livlöst ting och göra henne beroende av oss andra.

Även om vissa saker kanske hade varit bra för oss om vi hade valt det själva är det inte troligt att de är goda för oss när de kommer utifrån. Man blir reducerad till en robot, och en robot kan inte leva ett gott liv, även om den upprepar alla de korrekta fraserna och handlingarna. Det är att frånta personen ansvaret för sitt liv att göra denne beroende av andras handlingar. Och då vi transhumanister alltid ansett att ett centralt värde för en människa är att utveckla sin fulla potential och ha en en förmåga att göra något åt sin situation så är detta mycket dåligt. Det är själva resan, det aktiva livet, som är målet för oss transhumanister.

Ett gott liv är ingenting vi kan låta andra skapa för oss för man kan inte ge en annan människa prestationer, bedrifter, lycka, självförverkligande eller självkänsla. Detta måste man skapa åt sig själv genom moral, karaktär, viljekraft och integritet. Friheten är kanske inte en tillräcklig förutsättning för att leva ett gott liv, men en nödvändig förutsättning"
- Beatrice Renggli, ordförande i Transhumanisterna i Uralarken

Externa konflikter: Många samfund ogillar deras ambitioner att bli mer än människor. Vissa (som Jorden Först och delar av Allkristna Samfundet) gör det för att de ser ett egenvärde i att vara en naturlig människa, andra (som Kollektivistiska Samfundet) för att de fruktar att mänskligheten ska splittras i en mängd underliga individualistiska riktningar.

Transhumanisterna brukar påpeka att naturlig inte är lika med bra - böldpest och barnadödlighet är naturliga, och sjukvård och kultur är artificiella saker. Egentligen är människans verkliga natur just att skapa och omskapa, och det vore fel att hålla tillbaka henne. Det är viktigare hur bra något är än om det var naturligt eller ej.

Ur transhumanisternas synvinkel är det också kanske bra att mänskligheten sprider sig och utvecklas åt olika håll: ju mer mångfald, desto bättre chans att kunna lösa problem eller överleva katastrofer.

Det hjälper inte att transhumanisterna sällan intresserat sig för PR eller att förklara vad de gör - det tar sådan tid, och många är övertygade om att andra självklart skulle hålla med dem om de bara tänkte igenom saken.