Islamska Allmänna Samfundet

Toppsida

Det Islamska Allmänna Samfundet (IAS) bildades när överlevande muslimer kom i kontakt med varandra under Världsamfundets grundande. De lever huvudsakligen i Himalayaarken och Ekvatorialarken, där de har egna samhällen.

En hjärtefråga för IAS är Mecca-arken. Redan 2139 byggdes en utpost vid Meccas ruiner där Kaba och delar av den Stora Moskén reparerades så att muslimer kunde göra pilgrimsfärden. IAS har länge argumenterat för byggandet av en ny ark på den Arabiska halvön, inriktad mot att återskapa ökenbiotoper och med Mecca på insidan. De har drivit frågan inom Världsamfundet och arbetat hårt på att skaffa sig politiska allierade för ett sådant projekt. Många medlemmar har valt politiska karriärer inom Världsamfundets sektioner för att påverka, och man brukar ibland skämta att alla muslimer är politiker och alla politiker muslimer.

Organisation: IAS leds av De Vises Råd, en grupp lagkloka som tolkar Koranen och den islamiska lagen. En liten grupp Shia-muslimer lyder under en egen ledare, imamen, men de senaste åren har imamen getts en plats i rådet och enigheten är stor.

Ekonomi: IAS är ekonomiskt sätt tämligen normalt. Det mest notabla undantagen är att banker kopplade till IAS inte ger ränta samt att medlemmar betalar zakat ("allmosor") på 2,5% av inkomsten till hjälp av fattiga, miljöprojekt eller återuppbyggnaden av Mecca. Flera IAS-företag har inriktat sig på miljövård och återvinning.

Löneklasser: A 3000; B 2000; C 1000; D 200 (d.v.s de nivåer av fattigdom då församligen börjar att betala zakat till medlemmen)

Lagar och Regler: IAS är baserat på Koranen, och gör ingen åtskillnad mellan politisk eller religiös auktoritet. Lagarna är dock en moderniserad och liberaliserad form av den islamiska lagen, vilka tolkas av lagkloka präster.

Åsikter: Allah är den ende guden, och som människa måste man lyda Hans vilja, som är uppenbarad i Koranen och profeten Mohammeds ord.

IAS tolkar Islam modernt, och har få problem med den nya eran. För de flesta medlemmar är det viktigaste kanske inte Islam, utan att höra till den muslimska gemenskapen.

Interna Konflikter: Den urgamla splittringen mellan Sunni- och Shia-muslimer verkar allt mer minska, delvis eftersom Shia-gruppen är såpass liten (även om det finns åtskilliga Sunni-muslimer som ogillar att imamen blev medlem i rådet). Däremot finns det andra små grupper med avvikande åsikter som i olika grad motsätter sig IAS policy. Det finns också en del oenighet om tolkningen av Sharia.

Externa Konflikter: IAS stödjer Världsamfundet starkt och gör sitt bästa för att inte komma i konflikt med de andra samfunden. Vissa fördomar kvarstår dock ännu.

Medlemsantal: 1 miljon medlemmar som underkastar sig Allahs vilja (notera att det finns åtskilliga muslimer som inte är medlemmar i samfundet, eftersom de inte vill leva i ett teokratisk samhälle)