De Transhumanistiska Principerna

1. Transcendera!

Sträva efter att avlägsna våra biologiska och intellektuella begränsningar, vår omgivnings fysiska begränsningar, och de kulturella och historiska begränsningarna i vårt samhälle som hindrar individuella och kollektiva framsteg.

2. Pragmatism.

Använd alla tillgängliga verktyg som är effektiva mot detta mål. Teknologi och de intellektuella discipliner som används för att utveckla den är för närvarande bland de mest effektiva verktygen.

3. Idé-Spridning.

Stöd spridningen av transhumanistiska principer och mål, genom att medvetet vara ett exempel för andra eller genom att stödja de transhumanistiska principerna direkt. Sprid medvetande om teknofobins, tvångets, anti-humanismens och andra destruktiva ideologiers faror.

4. Framgång.

Sträva att uppnå dina individuella mål inom hälsa, upplevelser, intellektuella bedrifter, finansiell, social eller politisk framgång Samarbeta med andra innovatörer och optimister för att nå både personliga och globala mål.

5. Mångfald.

Stöd ansträngningar att växa och anpassa sig till vårt ständigt föränderliga universum. Tolerera människor av alla tankeskolor som inte söker begränsa dina aktiviteter, deras mångfald eller utsträckning. Motverka alla försök att påtvinga vilja eller idéer genom tvång.

6. Evolution.

Dessa principer är avsedda att utvecklas, för att kunna möta en framtida postmänsklighets behov; men alla ändringar i principerna som begränsar transhumanistisk aktivitet bör motverkas.

Om detta dokument

Detta är ett utkast till Transhumanistiska Principer som framfördes och diskuterades av en grupp medlemmar av den transhumanistiska mailing-listan. Iden att skriva principerna kom från Alex Bokov, som också har varit den drivande kraften i diskussionerna. Andra deltagare var Anders Sandberg, Rich Artym, Nancie Clark, Romana Machado, Sasha Chislenko, Mark A. Plus, and Christopher T. Brown.

Syftet med dessa principer är att definiera en bas av konsensus för transhumanismen så att vi kan se vilka ideal och mål vi har gemensamt som en grupp, och att presentera dem för folk som försöker förstå vad transhumanismen går ut på.

Detta syfte kan troligen inte uppnås av en liten grup personer, så detta dokument är endast ett utkast som vi hoppas kommer att bli diskuterat och modifierat på mailinglistan, after vilket vi kan enas om den första "officiella" versionen av principerna.

Andledningen till den preliminära diskussionen var att undvika att dränka listmedlemmarna i en översvämning av tekniska detaljer. Det kompletta arkivet med diskussionen kan just nu nås på http://www.lucifer.com/~sasha/refs/Principles_Archive.html.

Om denna Nät-sida

av Anders Sandberg

Denna Nät-sida är en översättning av en engelsk version, vilken i sin tur är baserad på original sidan, skapad av Alexander Chislenko.

Se också Joost Bonsens varianter av dessa principer.


Up to the Aleph Page

Up to the Philosophy Page

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se