Svenska Transhumanist Förbundet

Svenska Transhumanist Förbundet, STHF

Svenska Transhumanist Förbundet bildades i mars 1996 och är verksamt inom följande områden:
  • Regelbundna möten för diskussioner om transhumanistiska idéer, projekt och rent socialt umgänge.
  • Kurser, seminarier och föreningsprojekt.
  • Debatt på nätet och i andra media om frågor av transhumanistiskt intresse (t.ex. genteknik, personlig utveckling och intelligensförstärkning).
  • En nätdomän med websidor och datorpostlistor (se länk-sidan).
  • Aleph Handbok, en introduktionsbok till STHF, transhumanism, våra nätresurser och olika praktiska knep att bli en bättre människa.
För medlemskap och frågor, kontakta någon i styrelsen.

Föreningsstadgar
Nuvarande Styrelse
Mötesprotokoll
Bli medlem i STHF
Medlemssidor
Aleph Handbok Online
STHF-Biblioteket
Länkar
Kontakta STHF