Svenska Transhumanist Förbundet

Kontakta STHF

Här är några adresser om du vill kontakta STHF.

Datorpost

Snigelpost

  • Postadress: Svenska Transhumanist Förbundet, Sländvägen 60, 125 58 Älvsjö

Inbetalningar

  • Postgiro: 154 94 49-5