Svenska Transhumanist Förbundet

Länkar till andra organisationer

Se också Transhuman Mailing Lists i Transhumanist Resources.

Transhumanistiska resurser och organisationer

Datorpostlistor av intresse

  • Omega - listan där Aleph grundades. Allmänna transhumanistiska diskussioner.
  • Extropernas listor - flera internationella listor för transhumanistiska diskussioner. Det finns en speciell lista för europeisk transhumanism.
  • Transhuman - Generell transhumanistisk lista.
  • Transhumantech - Nyhetslista med transhumanistiska vetenskapliga och tekniska nyheter.

Transhumanistiska Föreningen Aleph
1999-09-01 23:53:48