Svenska Transhumanist Förbundet

Alephs Allhelgonafirande 1998

Inte ett spår av vare sig helgon eller amerikansk Halloween. Däremot massor med kul diskussioner och nyttig information. En klar succee!

(Även om nästa gång skall det hela hållas i en garanterat katt-fri lokal)

Internationalisering

Lena höll en redogörelse för hur det går till rent regelmässigt att flytta till Nya Zeeland. I korthet kan man säga att det involverar en hel del pappersarbete, byråkrati och personcheckar, men är fullt genomförbart. Vi diskuterade också reglerna i andra länder, vilka verkar vara av samma typ (med mer eller mindre komplexitet). Intrycket är väl att det finns aldeles för många onödiga spärrar i att kunna flytta internationellt. Diskussionen fortsatte sedan med frågan om hur man skaffar sig flera medborgarskap och off-shore placeringar av sina pengar och företag (länder av intresse: Cayman islands, Anguila & Gibraltar, möjligen Taiwan när det gäller pass). Frågan är hur länge det går för staterna att hålla kontroll över valutaflödena. Sammanfattningsvis kan man säga att vi är en internationellt intresserad grupp, och att det finns ett helt spektrum av möjligheter från att flytta helt normalt till ett annat land mot allt mer flexibla och kluriga lösningar för att leva ett internationellt liv utan starka kopplingar till ett visst lands legala system.

Frihetslistan kan vara av intresse för mer diskussioner av de mer komplexa frågorna: Sänd ett brev till frihet-request@objectzone.se med "subscribe frihet" i meddelande-kroppen för att gå med.

Borderliners

Henrik tog upp problemet med borderline personlighetsstörningar. I korthet utmärks borderliners av att de är impulsiva, har en instabil självbild och mellanmänskliga relationer, de kan inte "trösta sig själva" vilket leder till separationsångest, självmordsförsök och andra rejäla problem. Problemet består i att mängden borderliners verkar öka allteftersom samhället blir allt mer snabbrörligt, stressigt och fritt - i ett slutet och stelt samhälle får många borderliners den trygghet de söker och ställer inte till med speciellt många problem. I ett tänkbart ännu mer flexibelt och transhumanistiskt samhäller finns det risken att många människor med anlag kommer att ha borderline problem. Diskussionen om vad man kan göra åt detta drunknade delvis i frågor om psykologiska definitioner av hälsa och vårdpolitik; se dock nästa sektion.

Time Management

Alexander gjorde en sorts rescension av Coveys "Seven Habits of Highly Effecitve People", där han gick igenom bokens tankar och kopplade dem till transhumanistiskt tänkande, Mihály Csíkszentmihályis "flow" koncept och frågan om hur man bygger upp en bra autotelisk personlighet (dvs en där man själv styr sitt liv, sätter upp sina mål och gör sig nöjd) och ett bra liv. Sammanfattningsvis var några av punkterna:
  Proaktiv - man ställer själv upp sina mål och handlar "ett steg i förväg" istället för att vara reaktiv (dvs handla bara när omständigheterna tvingar en).

  Olika roller - man ser efter vilka roller man har, vilka mål som finns och hur man ska lyckas med dem.

  Organisera - man organiserar sitt liv, så att tiden räcker till. Genom att planera med utgångspunkt på vad man ska uppnå (och inte bara för att verka upptagen) och i enighet med sina prioriteringar blir man personligt effektiv.

  Win-Win - världen är inte ett nollsummespel. I interaktioner med andra, se till så att båda parter vinner på det hela.

  Lyssna - det är viktigt att kunna lyssna på andra, både för att faktiskt höra vad de har att säga för att förstå deras position (så att man kan nå win-win) och för att kunna bli förstådd.

  Synergi - ofta kan man få ihop sammarbete och organisation som är bättre än om var och en arbetar för sig. Man kan dela färdigheter, resurser och mål. Här gäller det att kunna ta tillvara på skillnader i värderingar, genom att respektera dem, dra nytta av styrkorna och ta sig förbi svagheterna.

  "Vässa bladet" - processen att utveckla sig tar aldrig slut. Man ska avsätta tid också för att förbättra sin förmåga på olika områden, inklusive förmågorna i "7 habits". Resultatet blir en självutveckling som är mycket transhumanistisk.

  "livets buffé" istället för "livets a la carte" - i diskussionen diskuterade vi hur man ska välja metoder och utvecklingsriktningar. Många känner sig handlingsförlamade inför alla transhumana möjligheter. Vi hittade på slogan "Lifets buffé" - det finns ett stort bord med möjligheter uppdukat, det är bara att plocka för sig de man tycker om. Samtidigt finns det ju en struktur - man börjar med en förrätt, sedan plockar man mer matiga saker och sist en dessert.

Samtidigt diskuterades också "vård skola omsorg" ur ett transhumant perspektiv.

http://www.taxtrimmers.com/7HABITLIST.HTM

Nanotech

Jag höll ett litet föredrag om nanoteknologi: vad det är, varför det är rimligt att tro att det kommer, vad det kan göra, följder och hur man bör diskutera det.

I korthet, så var mitt "take home message" att

 • Nanoteknologisk forskning är väl förankrad i verkligheten trots sin science fiction prägel.
 • Även modesta teknologiska framsteg kommer att ha radikala sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser.
 • Att kunna förklara, diskutera och debattera nanoteknologi är viktigt.

Handboken

Efter middagen (en läcker thai (?) kyckling) diskuterade vi andra upplagan av handboken (och mycket annat).

Viktiga frågor:

 • Vilka är avnämarna?
 • Vilka åsikter ligger till grund för oss och boken? Några förslag:
  • Utveckling
  • Individualism
  • Frihet från begränsningar
  • Sprida kunskap till "vanligt folk"
  • Kunskapsintresse
  • Självförbättring
  • Rationellt tänkande

Blandade noter:

 • Handboken kanske kan komma ut både på papper och på CD-rom. Fördelar med CD: kan inkludera mycket mer texter, länkade texter, program (t.ex. matanalysprogram, övningar, testprogram). Kan troligen göras rätt billigt och portabelt till olika system.
 • Fler författare önskas!
 • ISBN-nummer?
 • Föreningsbiten separabel, så att man kan läsa handboken helt utan referens till Aleph; samtidigt vill vi undvika att ha två versioner.
 • Secure site på www för medlemmar under arbetet så att man kan se vad som har gjorts och organisera arbetet. Använda crit-suite from Foresight?
 • Banta ordmassorna. Nu är boken för pladdrig. En ny struktur kan kanske göra den effektivare, med en övergripande "ramhandling" om hur man bygger upp ett transhumant liv och kapitel om de olika sidorna,
 • Undvika buzzwords, de skrämmer bort folk.
 • Mer pedagogik.
 • Lena, Ingrid och Robert ska skriva en text om hur man kontrollerar sin egen ekonomi.
 • Lena och Anders jobbar på en psykologisektion.
 • Erik och Anders ska förmodligen göra en sektion om media och kommunikation.
 • Hur hantera droger? Hur man än gör så blir referenser till kemiska preparat (oavsett syfte) kontroversiellt i dagens miljö. Ta tjuren vid hornen och diskutera detta i en sektion om rationell medicinering eller låta varje sektion nämna sitt utan någon speciell policy.
 • Kompendier för det material som kanske inte får plats eller är mer specifikt, t.ex. barnuppfostran.
 • Testsälja i sf-bokhandeln för att se om det finns marknad?
 • Testa på förlag?
 • Glöm inte kokboken!
 • Maila gärna er personliga lista av vad som är viktigt/irrelevant och definitivt ska med/ska tas bort.

Filosofi

Söndagen inleddes med ett filosofiföredrag av Robert. Han förklarade vad filosofi var, vad det är bra för och vad som har sagts de senaste 2000 åren - i kort sammandrag.

Sammanfattningsvis kan man säga att de grundläggande områdena utgörs av den teoretiska filosofin: metafysiken (vad är världen?) och kunskapsteorin (vad kan vi veta om världen?), och den praktiska filosofin: etiken (vad bör vi göra?) och politiken (hur ska vi göra det?). De senare områdena beror på de tidigare; om man inte har en någorlunda riktig kunskapsteori ens etik tämligen vacklande, och kunskapsteorin hänger på vad metafysiken säger att det existerar.

Genom filosofin kan man säga att det har funnits två stora riktningar, Platons idealism (världen är egentligen bara en återspegling av något annat) och Aristoteles realism (världen är verklig). På dessa har diverse system byggts, med blandad framgång och med avgörande politiska och historiska konsekvenser - de grundläggande filosofiska tankarna i ett samhälle påverkar ju vad folk anser är möjligt, rätt och verkligt.

Robert påpekade att det är viktigt för oss att fundera på vår transhumanistiska filosofi, så att vi har en konsekvent bas att stå på.

Naturligtvis startade detta en livlig diskussion, där bland annat frågor om personlig identitiet, en transhumanistisk etik och mycket annat ventilerades.

Wearables

Roland, nyss hemkommen från wearable konferens i staterna visade sitt system och beskrev vad som hade visats på konferensen. I korthet kan man säga att tekniken går framåt rätt fort, men att problemet verkar vara att få bra monitorer. Hinner inte skriva ned exakt vad som avhandlades, men hoppas att Roland skriver en sammanfattning.

KPJ har en utmärkt sida med wearables: http://www.sics.se/~kpj

Flera av oss (jag, Reine, Jacob mfl.) började spåna om att skriva en remembrance agent.

TransVision 99

I juni 1999 avhålls TransVision 99 i Stockholm, arrangerat av Aleph. Det är uppföljningen på TransVision98 i Holland, ett möte/konferens för europeiska (och andra) transhumanister. Tiden blir en helg i början av Juni, innan turistsäsongen verkligen börjar.

Rent praktiskt så behöver vi just nu hitta ett lämpligt hotell/konferenslokal, talare, sponsorer och mediaplanering.

Lämpligt hotel studeras för närvarande av Robert; troligen blir det i Stockholms innerstad. Skicka gärna förslag till honom.

Lämpliga talare? Några som har föreslagits är Per Roland från KI (hjärnforskning), KA Norsdström (SVINDYR, men kanske kan övertygas om att det är hippt), någon från institutet från framtidsstudier, Max More.

Sponsorer: EU kan bidra, men då måste vi organisera oss ordentligt. Stiftelser, företag (Nautilus gym? Headhunters?). Kräver att vi har ett någorlunda klart program. Studieförbund?

Rätt media bör bjudas in och förses med bra bakgrundsmaterial (mediapacks). Vi bör försöka hitta rätt journalister som kan vara intresserade och ge rätt vinkling.

Själva konferensen bör förmodligen ha tema-sektioner, t.ex. för lördag FM,EM, söndag FM, EM. Deltagare som inte intresserar sig för ett visst tema kan träffas i lämplig lounge utanför konferensrummet, där man också kan ha utställning, konstvisning och/eller gemensamt scenarioplaneringsprojekt. Teman som föreslagits är: Praktisk transhumanism, kryonik, organisation, nanoteknologi, utbildning, globalisering, genteknik, finansiering, bionik, EUs roll i framtidsforskningen, transhumanistisk filosofi, ekologisk ingenjörskonst, livsförlängning, transhumanistisk psykologi, synergi i vetenskapen, transhumanistisk histpria, framtidsforskning, wearables / information management, hjärnan och dess tillämpningar.

Näranslutning; kanske videokonferens (mest för att demonstrera möjligheten ?). Frågor: Vilka medelmmar är intresserade ställa upp på olika funktioner?

Hur många deltagare kommer?

Tidsplan:

 • December: Skapa website
 • Januari: mail till relevanta listor om att det är 5 månader kvar. Försök få reda på hur många som är intresserade och kommer.
 • Februari: tala med hotell.
 • April-Maj: anmälningar, planering.
 • Juni: konferens

Media, Retorik och Kommunikation

Jag höll ett föredrag om media, retorik och kommunikation. Det kommer på www snart (promise). Huvudpunkterna var:
 • Retorik är konsten att tala väl och övertygande, kommunikation konsten att överföra och utbyta information.
 • De flesta människor ogillar att bli påtvingade åsikter eller manipulerade, så de är på sin vakt mot alla som verkar vilja missionera. För att kunna kommunicera måste man skapa förtroende.
 • Folk lyssnar och tror mer på sådant som passar in i vad de vet eller tror sig veta, främmande saker ignoreras eller pressas in i normala referensramar.
 • Som transhumanist bör man undvika att skrämmas med radikala och science fiction-artade möjligheter - låt lyssnaren komma på dem på egen hand. Börja istället med intressanta och mer konkreta saker (t.ex. livsförlängning idag, datorstöd, nanoteknologins mildare möjligheter).
 • Man ska anpassa sitt sätt att tala och vad man säger efter lyssnaren/lyssnarna.
 • Att vara en bra förebild genom sina handlingar och kunna visa upp faktiska exempel på att det man säger är sant är bättre än tusen argument.

Blandat

Det borde gå att stoppa in generna för arom-produktion från basilika-plantan i tomatplantan för att skapa pastatomater med inbyggd basilikasmak. Ett klurigt men potentiellt välsmakande genetiskt projekt.

"Vill du tänka? fråga mig, jag är oberoende tankekonsult"

Kort sagt, vi njöt härligt av livets smörgåsbord denna helg!


Transhumanistiska Föreningen Aleph
1999-09-01 23:53:48