Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter Varför är jag transhumanist ?
Av Reine Bergström

 Alla i Aleph har nog sin egen syn på vad transhumanism är och varför man stödjer dess ideér. I denna artikel tänkte jag ge min syn på transhumanismen och framför allt varför jag betraktar mig som transhumanist.

Personliga planet
Att hela tiden prova på och lära sig nya saker är något som många människor förknippar med ungdomen och som man inte ens försöker när man blir äldre. Detta fungerade troligen bra i ett jordbruks- eller industri-samhälle där man lärde sitt yrke och sedan jobbade med det hela livet. Dagens samhälle ser dock helt annorlunda ut, det som är aktuellt idag är inaktuellt imorgon och därför är behovet större än någonsin att lära sig mer.

Detta är grunden till min livsfilosofi, att hela tiden utveckla mig och lära mig nya saker. Det gäller inte bara det man för tillfället sysselsätter sig med utan även andra områden som jag tycker är intressanta och inspirerande. Utveckling och nyfikenhet på nya saker är själva essensen i transhumanismens ideér och detta sammanfaller helt och hållet med min filosofi. Det är inte bara för att hänga med i samhället som jag utvecklar mig utan det är roligt att kunna nya saker!

Livsförlängning är också något som ligger mig varmt om hjärtat. Inte bara att förlänga livet, utan även att berika livet med mening och på så sätt förlänga det det upplevda livet. Att hålla sig i form och äta en vettig kost är något som kan vara svårt men är värt besväret då man känner sig pigg i hela kroppen. Jag har inget emot att dö, men så länge jag vill utveckla mig så vill jag inte att det ska ta slut. Den dagen som jag inte längre vill utveckla mig hoppas jag att jag har tillräckligt med mod för att dö!

Samhället
Under 1900 talet skedde en enorm utveckling, och utvecklingen verkar följa en exponentiell kurva så det går bara snabbare och snabbare. En expert inom ett teknik-område kanske kan förutsäga vad som ska hända inom 2 1/2 år men efter det så är allt bara gissningar. Det kan kanske kännas skrämmande med den ovissa framtiden, men för mig känns detta enormt inspirerande. Denna utveckling är också något som behövs för att vi ska nå tranhumanismens mål inom våran livstid.

Jag undrar om politkerna blundar inför denna snabba och ovissa utveckling eller om de inte vill debattera den. Det har dykt upp lite små debatter om genetik på ledaresidor i pressen, men inte i den utsträckning som man kan hoppas. Dessutom så debatterar man helt fel frågor, det är lättare att klanka ner på Dolly än att diskutera vad gentekniken betyder för samhället.

Att ha en öppen debatt är något som jag anser att vi bara måste ha, att studera problematiken bakom den teknologiska och sociala utveckling kommer förhoppningsvis hjälpa oss att skapa ett bra samhälle. Inom tranhumanismen så diskuterar vi livligt om framtidens samhälle. Vi diskuterar inte bara teknologins utveckling utan även dess sociala och politiska förändring. Att nå ut med denna debatt och starta en större offentlig debatt inom dessa områden ser jag som ett av tranhumanismens stora mål de närmaste åren.


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 00:39:48