Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter

Tentamen i Transhumanism

av Anders Sandberg

Tillåtna hjälpmedel: Alla, inklusive exosjälv, nätbaserade kunskapsresurser och kongnitionsmodulerande faktorer.

1. (2p) En kompis föreslår att man borde samla ihop alla AI-forskare i hela världen till ett enda stort forskarlag, så att de kan samarbeta effektivare. Du håller inte med; varför?

2a. (2p) Redogör för vad nanoteknologi är och varför den är fysikaliskt möjlig.
2b. (2p) Är den också praktiskt möjlig inom en överskådlig framtid? Varför/varför inte?

3. (2p) Vilka är de tre vanligaste argumenten mot livsförlängning? Är de baserade på en etisk, praktisk eller känslomässig grund?

4. (3p) Antag att de flesta människor använder wearables. Vilka av följande områden kommer att anpassa sig till/förändras av wearables, ignorera dem eller försöka anpassa dem till sig: utbildning, affärsliv, statlig verksamhet, fritid, familjeliv, filosofi och mediaindustrin. (ledtråd: jämför med liknande tekniker som freestyle och mobiltelefon)

5. (2p) Bör transhumanismen ses som en filosofi, religion, idéströmning eller något annat?

6. (2p) Redogör för hur nya gener kan introduceras i vuxna individer.

7a. (2p) Hur skulle du karaktärisera marknaden?
7b. (2p) Hur förändras marknaden genom den nya informationstekniken?

8 (3p) Inom AI-forskningen finns det idag två huvudströmningar, den ”klassiska AIn” som har en inriktning på symbolhantering, planering och kunskapsrepresentation, och den konnektionistiska skolan som utövar en ”från botten upp”-inriktning med neuronnät, genetiska algoritmer och självorganisation. Redogör för hur mer eller mindre intelligenta robotar eller AI-program från dessa skolor skulle skilja sig åt.

9 (2p) Vad talade Francis Bacon om när han refererade till ”effecting all things possible”? Vad är den idehistoriska kopplingen till det transhumanistiska projektet?

10. (1p/svar) Vad betyder följande termer:

  Mem
  Extropi
  Mobilism
  STM
  Gödeloavgörbarhet
  Koevolution

11. (3p) Nämn tre effektiva tekniker för att öka minnesförmågan, deras fördelar och nackdelar.

12a. (2p) I ett myrsamhälle uppoffrar sig arbetare och soldater för stackens överlevnad. Varför gör de det istället för att satsa på den egna överlevnaden?
12b. (2p) Hur kan samarbete utvecklas mellan själviska individer? Hur stabilt är det?

Lycka till!


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 01:15:25