Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter

Rescension av Rymdväktaren och Nyaga av Peter Nilson

av Anders Sandberg

Det känns härligt att veta att det finns (svenska!) naturvetare som kan skriva poetiskt och laddat även om teoretisk fysik. De här böckerna kommer banne mig hjälpa naturvetenskapen i sverige mer än åtskilliga stiftelser, genom att de förmedlar lite av den fascination och skönhet som vi forskare upplever.

Handlingen utspelas mellan nuet och ca 2080. Ramberättelsen handlar om hur en ung matematiker skriver den store Peter Lorentzens biografi i klostret Klaradal på månen, där munkar använder kvantdatorn Angelica för att utröna Guds tankar. I Rymdväktaren beskrivs hur Peter och hans geniala adoptivsyster Ninni påbörjar vad som skall bli ett paradigmskifte inom vetenskap och teologi genom sina studier i informationsteori och framför allt genom deras möte med Tinget, ett ytterst främmande föremål i en gruva i Uralbergen. Ganska snart börjar situationen spåra ut, och en världsomspännande katastrof inleds.

Nyaga handlar om händelserna efteråt, då Vatikanen har blivit den enande världsmakten och Peter och Ninni arbetar för Påven med programmet Anselm som kanske kan simulera (eller *emulera*?) Gud. Följderna blir naturligtvis ännu mera dramatiska, och de båda romanernas lösa trådar knyts ihop i ramberättelsens nu flera år senare.

Böckernas problem är att de är för kosmiska. Nilson är bra på att beskriva fullständigt ofattbara händelser och introducera komplett oväntade vinklar i historien - men inte lika bra att låta bli. Det blir helt enkelt för mycket, man blir avtrubbad efter ett tag av nya katastrofer, otroliga uppenbarelser och paradigmskiften. Personerna ägnar mesta delen av tiden åt att bli förskräckta över hur små de är i kosmos.

Styrkan ligger i att Nilson verkligen har lyckats spränga många begränsningar. Hans påhittade fysik och matematik är helt annorlunda, och får en likt den gamle Lorentzen att längta tillbaka till den tid, då universum bara var en Riemannsk fyrdimensionell mångfald med vågfunktioner i Hilbertrum - det paradigm som växer fram är nog inte speciellt troligt, men det är oerhört grandiost och visar att universum kanske inte behöver vara enkelt innerst inne. Det är ett paradigm där teologer använder kvantdatorer för att lösa teologiska problem och kosmologer studerar livet efter detta som optimiering av Kessel-trajektorier i det 26-dimensionella Valentinrummet. De makter/varelser som finns i historien är klart främmande - de existerar på helt andra sätt än vi, och är i de flesta fall totalt transcendenta. Nilson introducerar helt nya tankar, många oerhört fräscha och radikala.

Böckerna är inte speciellt transhumanistiska, utom Nyaga som på slutet antyder en riktigt transhuman vilja hos författaren (eller de makter som kapat historien från honom - flera referenser antyder att inte ens han hade full kontroll över skrivandet), men de tar upp en hel del rimlig modern fysik, och skapar en spännande syntes mellan religion och fysik. Jag rekommenderar dem som en språngbräda för att verkligen börja tänka på de kosmiska mysterierna.


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 00:39:48