Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter

Några citat från "Lära för livet hela livet", en artikel av Karin E Larsson, Dagens Nyheter 1 Augusti 1996 sidan A2

Viktigare är att uppmuntra till tänkande än att se till att medborgaren inte går och dräller. Om man storsatsade på filosofi och matematik, som är problemlösningsgymnastik, i stället för kurser som är mer direkt tillämpbara på den redan existerande (föråldrade) samhällsstrukturen, vore det en satsning som pekade in i framtiden och pekade lång näsa åt alla som mumlar "vuxendagis". Vi skulle få problemlösande, aktiva medborgare och i sanning ett livslångt lärande.
Tidningen Time listade USA:s 25 mest inflytelserika människor (17/6). Det är en härlig blandning människor, men de flesta har gemensamt att de först varit bra på en sak. sedan gjort ett lappkast och blivit fenomenala på något annat. Från examen i historia till världsledande fysiker, från elektroingenjör till managementkonsult, från skollärare till TV-chef... Vägarna var många, ofta oväntade. Möjligen är det dessa personers vilja att se en annan värld som gjort dem så framgångsrika. Livslångt lärande är kanske just detta: att orka se nya världar och ifrågasätta gammal kunskap gång på gång.
Fast kunskap är ju makt, och om det livslånga lärandet betyder ett stänidgt ifrågasättande blir det plötsligt revolutionärt. Det skapar kritiska medborgare! Är Sverige i dag redo för denna inre revolution? Är vi redo för hjärnkraften?

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 01:15:25