Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter

Varför stoppa melatoninet?

Det är naturligt att läkemedelsverket vill minska utskrivningen och felanvändning av melatonin och andra preparat i syfte att skydda allmänheten från överdoser och biverkningar. Men riskerar man samtidigt inte att hälla ut barnet med badvattnet? Trots allt, målet bör inte bara vara att alla mår bra, utan att vi mår så bra vi kan må.

Idag är läkemedel till för att bota eller lindra sjukdomar, punkt slut. Viss förebyggande vård kan förekomma, men den är till för att förhindra sjukdomar, inte att stärka individen; kroppsbygge och metoder att må bättre än normalt ligger utanför läkemedelsverkets domvärjo.

Vad som behövs nu är en ny kategori preparat avsedda för att höja livskvaliteten. Behovet finns uppenbarligen, som marknaden för "smart drugs" och "functional foods" visar, men vad som saknas är dels ett erkännande av preparatens legitimitet, dels ett system för att garantera deras effekt och säkerhet. Att förbjuda utskrivning av preparat eftersom de inte bara används för att bota eller lindra är att låsa sig till en för snäv definition av hälsa. Borde det inte vara möjligt för allmänheten att under kontrollerade former köpa dessa på apotek för att förbättra sin egen hälsa?

Anders Sandberg, Ordförande Transhumanistiska Föreningen Aleph


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 01:15:25