Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter

Imagined Worlds av Freeman Dyson

Rescension av Anders Sandberg, för M2

Det finns idag rätt få människor man med övertygelse kan kalla visa. Freeman Dyson hör dock till den kategorin. Han har bred erfarenhet, klartänkthet, helhetssyn och förmågan att förena dessa till något som bara kan kallas vishet. Det betyder inte att han nödvändigtvis har rätt, men han är väl värd att lyssna på. Ibland höjer han ens blodtryck med resonemang man kanhända inte håller med om, men de är alltid värda att begrunda - om så bara för att finna felet.

Vad Imagined Worlds handlar om är hur teknik och vetenskap kan göra världen bättre, och vad som krävs för att det ska lyckas. Det räcker ju trots allt inte med bara god vilja och stora budgetar - som Dyson visar kan det faktiskt vara exakt vad man *inte* ska göra. När man startar ett tekniskt projekt av ideologiska skäl, hur goda de än är, blir det lätt så att det inte får misslyckas - vilket gör att man slösar resurser, underlydande inte vågar ifrågasätta order och de ansvariga inte lyssnar på dåliga nyheter. Ju större budget och starkare stöd, desto större risk att det hela till slut kapsejsar - som regalskeppet Wasa.

Dyson diskuterar hur teknik och vetenskap kan och bör utvecklas, både ifråga om vad som är faktiskt möjligt (oavsett vad politiker och ekonomer ibland tycks tro går det inte att lura naturen) och vad som är lämpligt - bara för att man kan göra något bör man kanske inte göra det, och bara för att något är konstigt bör man kanske inte förbjuda det. Han diskuterar bra och dålig teknik, och skisserar vilka områden som kan tänkas få stor betydelse i framtiden. Dysons skisser av möjligheterna i mänsklighetens framtid är storslagna - någon har sagt att vi har förlorat en stor science fiction författare genom att Dyson "bara" blev fysiker i världsklass.

Vad Dyson representerar är verklig humanism, ett intresse för människans väl och kultur som tar sig praktiska uttryck. Till skillnad från många självutnämnda "humanister" ryggar han inte tillbaka från teknik och vetenskap utan visar hur de verkligen kan användas för att berika mänskligheten. Han är en förnuftig och klar röst för optimism.


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 01:15:25