Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter

Stephen Hawkings Universum: På upptäcksfärd i kosmos av David Filkin

Rescension av Anders Sandberg, för M2

Stephen Hawking är nog en av de få forskare som lyckats bli ett märkesnamn - inte nog med att han är allmänt känd (i sig en prestation för en teoretisk fysiker), det görs filmer och skrivs böcker med hans namn. När kommer lunchlådan?

Skämt åsido, David Filkin har skrivit en läsvärd upptäcksfärd. Han försöker beskriva hur den moderna bilden av hur universum har vuxit fram och varför, från Babyloniernas tankar om stjärnorna till dagens M-teori och kvantgravitation. Åtminstone i den första halvan av boken lyckas Filkin inte bara beskriva varför tänkarna undrade olika saker och vad de kom fram till utan också *hur* de kom fram till dem, något som ofta saknas i populärvetenskapliga böcker där teorierna bara presenteras som om de vore av Gud givna. Filkin beskriver hur olika teorier tävlar med varandra, och hur olika experiment och upptäckter efterhand slår ut de felaktiga teorierna eller tvingar fram bättre teorier. Det är en trevlig genomgång av den vetenskapliga processen, och något man kunde önska fler människor fick en känsla för.

Problemet med att beskriva kosmologin är att den är så bred; den omfattar allt från vad kvarkarna har för sig till hela universums historia. Inte nog med det, ju mer man förstår av universum destå längre kommer man från det välbekanta vardagslivet på små blå planeter runt gula solar, vilket gör att verkligheten blir allt svårare att beskriva på ett lättbegripligt sätt. Därför tvingas Filkin gena en del när han kommer in på de mer moderna delarna av fysiken, vilket är synd men förståeligt. Samtidigt lyckas han ibland förklara eller åtminstone antyda en del av de verkligt senaste rönen som inflationsteori eller Smolins evolution av universa. Boken är mycket aktuell, även om den hade en smula otur genom att komma ut strax innan avslöjandet att neutrinon faktiskt har massa.

Det uppfriskande med upptäcksfärden är att den faktiskt visar hur roligt det är att förstå universum - det är inte bara gravallvarlig fysik och universums yttersta öde utan också entusiastiska forskare, vackra teorier och en fantastisk värld.


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 01:15:25