Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Texter

Rescension av Ian Banks "Excession"

av Anders Sandberg

Iain Banks är en tämligen unik författare, som både skriver kritikerrosade "normala" romaner och episk science fiction av hög kvalitet. Det universum han beskriver i de senare har en del intresse för transhumanister förutom de djuplodande och intressanta personskildringarna, den svarta humorn och de grandiosa skildringarna av galaxen.

De flesta av romanerna utspelas i eller nära "Kulturen", en teknologiskt mycket avancerad civilisation av människor och AI- system. Istället för att transcendera som många andra avancerade civilisationer har Kulturen valt att förbli relativt statisk för att fortfarande kunna hjälpa mer primitiva civilisationer. Kulturen är ett verkligt utopia: det finns nästan inga materiella begränsningar, invånarna är i allmänhet lyckliga och balanserade, beslut fattas i allmänhet av de enorma och välmenande AI systemen och det behövs i praktiken ingen ekonomi - man gör saker för att det är trevligt. Genom genteknik och bionik har alla invånare en hel del förbättringar: långt liv (minst 300 år), körtlar som kan producera droger på beställning, direktinterface med datornäten och allsköns andra trevligheter (medelorgasmen varar en minut). Enorma rymdskepp styrda av AIs knyter samman Kulturens planeter, orbitaler (en liten ringvärld ca en miljon kilometer i diameter) och Dysonsfärer, vart och ett en värld i sig med egna ekosystem och samhällen. Skeppen utmärks utav sitt i allmänhet egenartade sinne för humor, och kallar sig för saker som "Serious Callers Only", stridskeppet "What Are The Peacetime Applications?", diplomatskeppet "Xenophobe" och jätteskeppet "Size Isn't Everything".

Men de flesta andra civilisationer har fortfarande problem, krig, svält och smärta, och Kulturen försöker naturligtvis hjälpa till - något som har beskrivits som "en elefant som försöker vara tandläkare åt en mus". Eftersom direkta ingripanden inte fungerar speciellt väl använder de delar av Kulturen som kontaktar andra civilisationer mer subtila metoder, ofta i etiska gråzoner. Det är här som de flesta av Banks Kultur-romaner utspelar sig. I "Use of Weapons" beskrivs en agent för Kulturen som är expert på att vinna krig och konflikter: han placeras i en situation och skall vinna åt den sida som Kulturen tror kommer att ha bäst effekter på lång sikt. I "Player of Games" manövreras en spelare att besöka ett dekadent och hotfullt imperium för att spela det spel som utgör kärnan i dess samhälle.

"Excession" handlar dock inte direkt om dessa personliga kontakter, utan snarare om Kulturens ryggrad skeppen och deras liv. En tingest från ett annat universum har plötsligt dykt upp (det finns en fläkt från Peter Nilssonsn "Rymdväktaren" i beskrivningarna av det mystiska objektet), och skeppen försöker avgöra hur man ska hantera situationen. Tinget kan vara oerhört farligt - eller vänligt inställt; det rymmer en hemlighet som kan få en oerhörd betydelse.

Mot den välmenande men ibland överbeskyddande Kulturen står "the Affronters", en art av rymdvarelser som verkligen gått in för att vara gräsliga; de påminner om Douglas Adams Vogoner fast med ett strålande humör. Problemet är inte för Kulturen att stoppa dem, problemet är huruvida det vore etiskt att stoppa dem. Har en avancerad civilisation rätt att gå in och i grunden omdirigera en primitiv civilisations utveckling, även om den primitiva civilisationen är genuint gräslig?

Ganska snart visar det sig att konspirationer, makt-klickar och fula knep förekommer även bland de intelligenta och godhjärtade varelser skeppen i allmänhet är. Boken är svindlande i sina beskrivningar av vad Kulturen kan göra med avancerad nanoteknologi, kraftfält, superintelligens och långsiktig planering, och hur lätt goda föresatser kan vändas till mörka planer.

Samtidigt innehåller boken en hel del fascinerande "vardagsbeskrivningar" av Kulturens bortskämda liv. Vissa ger intressanta idéer för transhuman utveckling:

"A thought occured to him. he closed his eyes briefly, going quickly into the semi-trance that the average Culture adult employed, when they needed to and could be bothered, to check on their physiological settings. He dug around inside various images of his body until he saw himself standing on a small sphere. The sphere was set to one standard gravity; his subconscious had registered the fact that he had been in a steady, reduced gravity field for longer than a few hours and had re-set itself; left to its own devices his body would now start to lose bone and muscle mass, thin the walls of blood vessels and perform a hundred other tiny but consequential alterations the better to suit his fram, tissues and organs to that reduced severity of weight. Well, his subconscious was only doing its job, and it didn't know he would be back in Affronter gravity again in a month or so. He increased the size of the sphere his image stood upon until it was back to the two point one gravities his body would have to readjust itself to once he returned to God'shole. There, that should do it. He cast a quick look around his internal states while he was here, not that there ought to be anything amiss; warning signs made themselves obvious automatically. Sure enough, all was well; fatigue being dealt with, presence of gain [an euphoric drug] noted, blood sugar returning to normal, hormones generally being gathered back to optimum levels."
Som helhet är "Excession" en aning svår att hålla reda på, det förekommer en hel del parallella handlingar som knyts samman först mot slutet och diskussioner där man verkligen måste hänga med vem som sade vad. Detta vägs upp av fartfyllda action-scener, Banks mörka humor och en hel del intressanta idéer på alla områden. Jag rekommenderar varmt boken, även om det kan vara nyttigt att ha läst "Player of Games" eller "Consider Phlebas" innan.

Se också den inofficiella hemsidan för Iain Banks böcker, Culture Shock och A Few Notes on the Culture, där han beskriver sina idéer om Kulturen.


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 01:15:25