Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Långt liv

Slutord

Är inte livet hundra gånger för kort för att ha tråkigt?
Friedrich Nietzsche
The longer I live, the more beautiful life becomes
Frank Lloyd Wright

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 14:57:19