Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Långt liv

Fotnoter

Åldersmarkörer

En åldersmarkör är ett tecken eller mätvärde som pålitligt kan bestämma en organisms biologiska ålder.

Hårfärg

Håret blir grått eller vitt eftersom de melaninproducerande cellerna i hårsäckarna som annars producerar pigment efterhand försvinner.

Encelliga

Encelliga djur som förökar sig genom delning åldras naturligtvis inte; varje halva kan sprida sig lika bra. Dock kan t.ex. jäst, som förökar sig genom avknoppning, inte föröka sig hur länge som helst, modercellen förlorar till sist sin reproduktiva förmåga.

Celldelning

Cancerceller och vissa stamceller slutar inte att dela sig, de är odödliga.

Antioxidanter

En enkel förklaring är att försöksdjuren ogillade smaken och åt mindre; detta skulle leda till kalorirestriktion, vilket man vet förlänger livet.

Lukulliska njutningar

Lukullus var en romersk general som älskade mat, och har gett upphov till uttrycket "Lukullisk måltid". Dock kanske den epikureiska skolan är mer lämpad för transhumanismen: satsa på kvalitet i njutningarna istället för kvantitet. Trots allt, riktigt delikat mat smakar bättre när man inte vräker i sig den utan njuter av varenda tugga.

Maxlivslängd sedan hominiderna

Cutler RG (1975) Evolution of human longevity and the genetic complexity governing aging rate. Proc Natl Acad Sci USA 70:4664-4668.

Kaukasus

Överrepresentation av 100-åringar inträffar framför allt i avlägsna områden med stor andel analfabeter och frånvaro av goda personbevis; praktiskt taget inga hundraåringar från dessa regioner brukar kunna styrka sin ålder. Det är troligt att det är fråga om räknefel (medvetna eller ej), styrkta av den respekt gamla får (i Kaukasus fick de riktigt gamla en hel del utmärkelser under Stalin-tiden) och andra faktorer (t.ex. smita undan militärtjänstgöring genom att "låna" sin fars identitet). Det är också värt att notera att åldrarna tenderar att gruppera sig vid jämna 5-tal (100, 105, 110, 135...) istället för att fördela sig jämnt, och ofta ökar den uppgivna åldern med mer än ett år per år vid återbesök.

Kampkonster

Kampsporter och kampkonster är värda att undersökas av transhumanisten. Förutom självförsvarsdelen, vilken kan vara nog så nyttig om man planerar ett långt och händelserikt liv, så har de oftast nyttiga psykologiska effekter. Dels består dessa i olika mentala tekniker som lärs ut, dels medvetandet om att man faktiskt kan klara av farliga situationer med ett klart sinne. Det senare har en enorm effekt på självförtroendet, och påverkar ens liv positivt på många områden.

Att välja rätt stil av kampkonst är mycket individuellt. Det bästa är att titta på hur träningen går till och försöka bedömma hur väl filosofin, läraren, pedagogiken och svårighetsgraden passar en själv. Se rec.martial-arts FAQ för en genomgång av olika kampkonster och hur man bör gå tillväga.

rec.martial-arts FAQ, http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/martial-arts/faq/top.html
Frågor och svar om kampsporter och kampkonster.

rec.martial-arts Newbie Guide, http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/martial-arts/newbie-guide/faq.html

Tithonus

Grekisk myt om riskerna med odödlighet och att få det man ber om: den dödlige mannan Tithonus var älskare till gudinnan Eos, och hon ville göra så att han fick vara med henne för evigt. Hon bad därför sin far solguden Hyperion att Tithonus skulle få evigt liv, men glömde att be om evig ungdom. Tithonus blev därför allt äldre, tills han var för svag för att röra sig och sakta tynade bort i ett rum (enligt Ovidius förvandlades han slutligen till en syrsa).

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 02:18:55