Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Handbok

Läsvärt

av Anders Sandberg [asa@nada.kth.se] och Felix Ungman [felix@aleph.se]

Filosofi

John. D. Barrow, Frank J. Tipler The Anthropic Cosmological Principle, Oxford 1988, ISBN 0-19-282147-4 En fascinerande genomgång av den "antropiska principen" (eftersom vi existerar måste naturlagarna tillåta vår existens) i dess olika former och med tillämpningar inom filosofi och naturvetenskap. Åtskilliga kopplingar till transhumanismen.

Principia Cybernetica, http://pespmc1.vub.ac.be/DEFAULT.html Cybernetisk filosofi, ofta överlappande med transhumanismen.

The Cybernetic Manifesto, http://pespmc1.vub.ac.be/MANIFESTO.html Från Principia Cybernetica, mycket transhumanistiskt.

J. Hughes, Embracing Change with All Four Arms: A Post-Humanist Defense of Genetic Engineering, http://www.changesurfer.com/Hlth/Genetech.html En etisk analys av genetiska förändringar av människor ur ett transhumanistiskt perspektiv.

Max More, The Extropian Principles, http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Philosophy/princip.html Extropernas principer, grunden för mycket transhumanistiskt tänkande.

Konst

Natasha Vita More, Extropic Art Manifesto, http://www.primenet.com/~flexeon/extropic.htm Introducerar en ny konstform, extropisk konst.

Livsförlängning

Calorie Restriction for the Purpose of Retarding Aging: Frequently Answered Questions, http://student-www.uchicago.edu/users/bmdelane/cr.htm Översikt av kalorirestriktion och hur den kan användas för att bromsa åldrande.

Cryonics FAQ, http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/user/tsf/Public-Mail/cryonics/html/overview.html Frågor och svar om kryonik.

Leonard Hayflick, How and Why We Age, NY Ballantine, 1994, ISBN 0-345-40155-7 Grundlig genomgång av vad vi vet om åldrandet, dess effekter, teorier om dess orsaker och vad man kan göra åt dem av en av biogerontologins "grand old men". Mycket konservativ ur ett transhumant perspektiv, men en guldgruva av fakta.

Ralph C. Merkle, The Molecular Repair of the Brain, http://www.merkle.com/merkleDir/techFeas.html Skiss på hur kryoniskt lagrade patienter skulle kunna återupplivas med nanoteknologi.

Natasha V. More, Ageless Thinking: Creating a Postive Transhuman Attitude, http://www.aleph.se/Trans/Individual/Life/ageless.htm Åldrande är inte bara fysiskt utan kan också vara mentalt. Denna artikel beskriver hur mentalt åldrande och fördommar mot åldrande kan övervinnas.

Roy Walford, The 120 Year Diet, Pocket Books 1986, ISBN 0671744747 Boken som startade intresset för kalorirestriktion. Innehåller både teoretisk bakgrund, praktiska råd och en hel del recept och menyer.

Naturkunskap

Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, James D. Watson, Molecular Biology of the Cell, Garland Publishing, 1983 Kursbok i cellbiologi på läkarlinjen. Massivt vetande om hur celler fungerar.

Richard Dawkins, Den själviska genen, Prisma, andra utökade upplagan, 1992 (ursp. Oxford University Press 1976), ISBN 91-518-2394-2 Klassiker om evolution och sociobiologi. Introducerade mem-begreppet.

Richard Feynman, The Feynman Lectures in Physics, Addison-Wesley (diverse utgåvor) Tre band av nobelpristagaren Richard Feynmans fysikföredrag för universitetsstudenter. Löper från mekanikens grunder genom hela fysiken fram till kvantmekaniken. Ytterst välskrivna och informativa.

Kandel, Schwartz et al. Principles of Neuroscience Bibeln för neurovetare. Beskriver nervsystemet från cellnivå och uppåt. Tung både bokstavligt och bildligt.

Scientific American Populärvetenskaplig tidskrift på hög nivå.

Watson, James D.; Gilman, Michael; Witkowski, Jan; Zoller, Mark 1992 Recombinant DNA , W. H. Freeman & Company, New York Trevlig introduktion till genteknik, beskriver dess metoder och principer på ett åskådligt sätt.

Nanoteknologi

K. Eric Drexler, Engines of Creation, Anchor Books, 1987, ISBN: 0385199732 Populärvetenskaplig bok om nanoteknologi och dess möjligheter. En version finns på nätet: http://www.asiapac.com/EnginesOfCreation/

K. Eric Drexler, Chris Peterson och Gayle Pergamit, Unbounding the Future, William Morrow and Company, Inc., 1991 Populärvetenskaplig bok om nanoteknologi och dess möjligheter. En version finns på nätet: http://www.foresight.org/UTF/Unbound_LBW/

K. Eric Drexler, Nanosystems : Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation , Wiley-Interscience, 1992, ISBN: 0471575186 En noggran vetenskaplig analys av nanoteknologiska system, deras egenskaper, prestanda och genomförbarhet. Tung på kemi och fysik, definitivt en utgångspunkt för vidare forskning.

Foresight Institute, http://www.foresight.org/ The Foresight Institute syftar till att undersöka nanoteknologins genomförbarhet, möjligheter och effekter innan den blir vida spridd för att maximera nyttan och minimera riskerna.

Nanotechnology, IoP Publishing Ltd. ISSN 0957-4484 Tidskrift om nanoteknologi, nanofysik och besläktade områden. Hög kvalitet, mycket teknisk. http://www.iop.org/Journals/na

Nanotechnology page of Ralph Merkle, http://nano.xerox.com/nano Ralph Merkle är en av världens ledande experter på nanoteknologi. Hans sidor innehåller dels en mycket bra introduktion, dels vetenskapliga artiklar av hög kvalitet.

NanoThinc, http://www.nanothinc.com/ Företag specialiserat på nanoteknologisk information. Lättillgängliga introduktioner, artiklar och länkar relaterade till nanoteknologi.

Nätresurser

Transhuman Mailing List, http://www.us.itd.umich.edu/~alexboko/mlist.html Diskussionsforum för transhumanistiska diskussioner.

Extropian Mailing Lists, http://www.lucifer.com/cgi-bin/exi-lists Diskussionsforum för extroperna.

Breaktrhough!, http://www.lucifer.com/~sean/BT/ Vetenskapliga och tekniska genombrott av transhumanistiskt intresse.

Omega, http://www.student.nada.kth.se/~nv89-nun/omega.html Svensk transhumanistiskt diskussionsforum.

Homo Excelsior, http://www.excelsior.org/ Transhumanistisk nät-tidning.

Transhuman Technologies, http://smople.thehub.com.au/~mitch/extro.html Mitchell Porters web om transhumanism.

Anders Transhuman Pages, http://www.aleph.se/Trans/

Organisationer

Extropy Institute, http://www.extropy.com/~exi/

Transhumanistiska Föreningen Aleph, http://www.aleph.se/

Postmänskligt

Marvin Minsky, Will Robots Inherit the Earth? (Scientific American, October 1994), ftp://ftp.ai.mit.edu/pub/minsky/sciam.inherit.txt Om övergången från biologisk till artificiell intelligens, skriven av ett av AI-forskningens stora namn.

Mind Uploading Home Page, http://sunsite.unc.edu/jstrout/uploading/MUHomePage.html Web om överföring av mänskligt tänkande i digital form.

David Pearce, The Hedonistic Imperative, http://www.hedweb.com/hedonist.htm Radikal vision om en värld utan lidande med maximal njutning, uppnådd via genteknik och biokemi.

Psykologi

Lars-Gunnar Lundh, Henry Montgomery, Yvonne Waern, 1992,Kognitiv Psykologi, Studentliteratur: Lund Lite torr men bra introduktion till kognitionspykologi. Tar bland annat upp uppmärksamhet, hur minnet fungerar, beslutspsykologi och problemlösning.

Marvin Minsky, Society of Mind. Simon and Schuster, New York, 1986. Studerar hjärnan som uppbyggd av små, oberoende subsystem kallade "agenter". Minsky skissar på hur deras samverkan kan skapa intelligenta beteenden på högre nivåer. Mycket tänkvärd, finns också som CD-ROM.¹

Max More, Dynamisk Optimism, http://www.extropy.com/~exi/do.htm Vad är dynamisk optimism? Hur blir man en dynamisk optimist, och vad vinner man på det? En upplyftande essä.

Robert Anton Wilson, Prometheus Rising, New Falcon Pubns, 1993, ISBN: 1561840564 En rolig och egensinning bok om mänsklig psykologi: verklighetstunnlar, personlighets-kretsar och mer eller mindre flummig 60-tals psykologi. Bör tas med en stor skopa salt, men innehåller en mängd nyttiga idéer för transhumanisten.

Mihály Csíkszentmihályi, Flow, den optimala upplevelsens psykologi, Natur och Kultur, 1990, ISBN 91-27-05969-3 Om upplevelsen av "flyt", då allting passar ihop perfekt, och hur man uppnår den.

Romaner

Greg Egan, Permutation City, Axiomatic, Distress, London Orion 1994, 1995, 1995, ISBN 1-85798-175-8, 1-85798-416-1, 1-85798-285-1 Hård science fiction med mycket filosofi och massor med intressanta idéer om uploading, identitet, verkligheten och bioteknik.

Linda Nagata, The Bohr Maker,Tech Heaven, Deception Well NY Bantam, 1995, 1995, 1997 ISBN 0-553-56925-2, 0-553-56926-0, 0-553-57629-1 Mycket transhumanistisk science fiction med god koll på nanoteknologi och evolutionsteori. Läsvärda.

Olaf Stapledon, Last and First Men, Starmaker (olika utgåvor) Storslagna science fiction klassiker från 30-talet. Den första romanen handlar om människosläktets hela historia från nuet till en mycket avlägsen framtid, och den senare om allt liv i hela universum. Trots sin ålder är båda historierna mästerverk och förvånansvärt aktuella för oss transhumanister.

Bruce Sterling, Schismatrix Plus, Ace Books, 1996, ISBN 0441003702 Nyutgåva av klassisk transhumanistisk roman. Beskriver kampen mellan olika transhumanistiska fraktioner om mänsklighetens vidare utveckling.

Vernor Vinge, A Fire Upon the Deep, Tor Books 1993, ISBN 0812515285, True Names, Baen Books, 1987, ISBN 0-671-65363-6 Vernor Vinge var den första som beskrev singularitetsbegreppet. A Fire Upon the Deep kan beskrivas som space opera i en galax med civilisationer på enormt olika skalor, något ojämn men med många intressanta idéer. True Names är en novellsamling där titelnovellen föregriper virtual reality och funderar på intelligensförstärkning (som flera andra noveller i samlingen).

Walter Jon Williams, Aristoi, NY Tor, 1992, ISBN 0-812- 51409-2 Beskriver en framtida värld styrd av mermänniskor; inspirerande och tankeväckande läsning. Ger en aning om hur det skulle kunna vara att utnyttja sin hjärna fullt ut.

David Zindell, Neverness, Spectra, 1989, ISBN: 055327903 Episk roman i en avlägsen framtid, då mänskligheten och dess kulturer har splittrats upp i en mängd olika riktningar, från ny- neanderthalare över delfinmänniskor till postmänskliga jupiterhjärnor. Oerhört färgstark och komplex.

Rymdkolonisation

Gerard K. O¹Neill Nybyggare i rymden, Forum 1977 ISBN 91-37-07013-4 Populärvetenskaplig genomgång av O¹Neills analyser av rymdkolonisering: risker, ekonomi, teknik, massaccelleratorer, rymdkolonier och solenergi. Numera aningen föråldrad men en bra utgångspunkt för vidare studier.

Marshall T. Savage, The Millennial Project : Colonizing the Galaxy in Eight Easy Steps, Little Brown & Co, 1994, ISBN: 0316771635 Detaljerad genomgång för hur rymdkolonisation kan genomföras, från byggande av artificiella öar, över linjära acceleratorer till kompletta rymdkolonier. http://www.millennial.org

Samhälle

Framtider Tidsskrift utgiven av Institutet för Framtidsstudier, läsvärda artiklar om framtidsforskning och samhälle, info@framtidsstudier.se, www.framtidsstudier.se

Arthur Kantrowitz, The weapon of openness, ftp://nanotech.rutgers.edu/nanotech/papers/background4 Varför är det viktigt med ett öppet samhälle med så få hemligheter som möjligt?

Niccolò Machiavelli, Fursten (diverse utgåvor). Klassiker om makt och styre. Fortfarande relevant och läsvärd.

Tõnis Tõnisson, Makt som hobby Uppfriskande cynisk handbok i manipulation och att organisera sitt liv. Ger åtskilliga tankeväckande tips och analyser av sociala relationer och hur språk kan användas till manipulation.

Teknik

William Stallings, Practical Cryptography, IEEE Comp. Soc. 1996 ISBN 0818671408 Handbok i hur man programmerar kryptografi. Nyttig för alla som intresserar sig för säkerhet eller vill bli chifferpunkare.

MIT Wearable project, http://lcs.www.media.mit.edu/projects/wearables/ Datorer som en del av klädseln; för närvarande aningen klumpigt, men inom ett par år troligen ett vida spritt medel för intelligensförstärkning.

Transhumanism

J.D. Bernal, The World, The Flesh, The Devil: An Enquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul, 1929 Transhumanism från början av århundradet. Bitvis föråldrad, bitvis aktuell; ibland kuslig, ibland roande. Har spelat en viktig roll som inspirationskälla för många. Boken finns på nätet: http://www.physics.wisc.edu:80/~shalizi/Bernal/

C. W. Ettinger,Man Into Superman, New York: St. Martin¹s Press, 1972 Transhumanism skriven av kryonikens grand old man.

FM-2030, Are You A Transhuman? Warner Books, 1987

Kevin Kelly, Out of Control: the New Biology of Machines, London Fourth Estate 1994, ISBN 1-85702-308-0 Diskuterar komplexitet i alla former och hur teknologi alltmer börjar likna levande system. Antyder att vi är på väg mot ett "nätverksamhälle" helt annorlunda från det nuvarande (post)industriella samhället.

Hans Moravec, Mind Children: the Future of Robot and Human Intelligence, Cambridge Harvard University Press, 1988 ISBN 0- 674-57618-7 Om robotars och människors möjliga utveckling till ett eftermänskligt stadium. Diskuterar allt tänkbart, med många originella och oroande idéer. Mycket läsvärd.

Mitch Porter, Transhumanism and the Singularity,http://smople.thehub.com.au/~mitch/extro/semper.htm Vad transhumanismen vill i ett nötskal.

Ed Regis, Great Mambo Chicken and the Transhuman Condition, London Penguin, 1990 ISBN 0-14-014965-1 Reportage om transhumanister, kryoniker, rymdentusiaster och relaterade grupper. Lite skeptisk, men en bra introduktion till de olika idéerna.

Tvärvetenskap

Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books 1985 ISBN 046502121 Om hur spelteori och evolution kan förklara uppkomsten av altruistiskt beteende även bland själviska individer.

Freeman Dyson, Infinite in all Directions, Penguin Books 1985 Dyson skriver om sin syn på livet, universum och allting. En läsvärd demonstration att humanism och naturvetenskap går att förena på ett transhumant sätt.

Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach (Olika utgåvor) Utforskar begreppen rekursion och själv-referens i AI, matematik, liv, konst och tänkande. En fascinerande och humoristisk bok med många bottnar.

Langton, Christopher G., ed., Artificial Life, The Proceedings of an Interdisciplinary Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems. Addison Wesley, 1989. Konferensen som startade aliv-området. Förordet av Hans Moravec siktar mot postmänskligheten.

Tänkande

Tony Buzan, Använd Huvudet Bättre, Managementgruppen, andra upplagan 1982 ISBN 9177220145 (ursp. Use Your Head, BBC) Snabbläsning, minnseteknik, studieteknik och mindmapping. Ger en bra introduktion till grunderna med lätta övningar som ger snabba resultat.

Stephen R. Covey, First Things First, Simon & Schuster, 1994, ISBN 0671864416 Hur man organiserar sitt liv för att leva effektivt. Ger en mycket att tänka på.

Sven Ove Hansson, Vetenskap och Ovetenskap ­ om kunskapens hantverk och fuskverk, Falun, ScandBook, 1995, ISBN 91-550- 4108-6 En mycket bra genomgång av vad vetenskap är och inte är, hur man upptäcker pseudovetenskap och om behovet av skeptiskt tänkande.

Harry Lorayne, Minnesteknik, Stockholm, Trevi, 1992, ISBN 91-7160-898-2 (översättning av Page a Minute Memory Book) En mycket pedagogisk introduktion till minnesteknik, med koncisa och lätttlästa mini-kapitel. Ett nöje att läsa.

Joan Minninger, Träna ditt minne ­ hur du förvandlar ett virrigt minne till ett lydigt redskap, Västerås, ICA Förlaget, 1987, ISBN 91- 534-1626-0 (översättning av Total Recall. How to Boost Your Memory Power ).

En genomgång utav minnets struktur och olika minnesmetoder, ganska heltäckande. Första halvan (om minnet) är väl pratig, men den andra halvan innehåller en hel del matnyttiga metoder.

Hans Nilsson, Problemlösning/Inlärning ­ prakisk vägledning till effektiva studier i naturvetenskapliga ämnen, Malmö, Bokförlaget Kritan 1993 Studie- och problemlösnings-handbok för studenter. Rätt nyttig.

Angus T.K. Wong, Cyborg 101: the Warrior¹s Guide to the Blackboard Jungle En brilliant studiehandbok baserad på militär strategi från Sun Tzu och framåt, Terminator-filmerna och egna erfarenheter. Lär ut hur man blir en cyborg och studerar högeffektivt med hjälp av alla medel: minnesteknik, organisationsförmåga, snabbläsning, informationssökning, nootropika etc. Ett bra komplement till denna handbok. Finns på nätet på: http://www.cyborg101.com

Thomas Gilovich, How We Know It Isn¹t So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life, New York, Maxwell Macmillan 1991 Skrämmande mycket av vad vi tror på är helt felaktigt, men vi tror ändå på det. Denna bok handlar om hur felaktiga uppfattningar uppkommer och varför de är så svåra att utrota. Mycket läsvärd och oroande när man märker hur mycket man själv gått på.

Sceptical Inquirer, http://www.csicop.org/ Tidskrift utgiven av CSICOP (Comittee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal). Undersöker övernaturliga och pseudovetenskapliga fenomen på ett skeptiskt satt. Ofta mycket rolig, och ger en nyttig träning i att tänka skeptiskt även om den ibland kan bli en smula dogmatisk.

K. Eric Drexler, Hypertext Publishing and the Evolution of Knowledge, http://www.asiapac.com/Hypertext/HypertextPublishingKED.html Hur hypertext kan användas för att förbättra kunskaps-utbyte och -utveckling.

MindTools, http://www.mindtools.com/index.html Website om mentala hjälpmedel som minnesteknik, kreativitet, stresshantering, tidsplanering och mycket annat. Varmt rekommenderat.

Creativity FAQ, http://www.ozemail.com.au/~caveman/Creative/index.html Allt om kreativt tänkande.

Robert W. Grubbström, Besluts och Spelteori med tillämpningar, Studentlitteratur 1977 Lund Aningen gammal lärobok i ämnet, men ger en hyfsad introduktion. Det finns åtskilliga modernare och mer pedagogiska läroböcker.Bättre nyfiken och obildad än bildad och likgiltig.
Robert Söderberg

The incredible thing about the human mind is that it didn¹t come with an instruction book.
Terry Riley

Learn as though you were going to live forever, Live as though you were going to die tomorrow.
Old Hebrew Saying

Given any controversial topic, any book about it that reaches the best-seller list is most likely wrong.
Henry Palka


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-24 00:18:09