Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Handbok

Inledning

Anders Sandberg <asa@nada.kth.se>

Det här är en aningen paradoxal bok. Å ena sidan beskriver den en filosofi med milt sagt storslagna visioner: att besegra åldrande och död, att utveckla sig utanför det mänskliga, att omforma universum. Å andra sidan är den fylld med praktiska råd som kan och bör användas i vardagslivet, av vilka många är rent sunt förnuft.

Anledningen till detta är att det är oerhört lätt att drömma om en fantastisk framtid, men den måste också genomföras praktiskt. För att vi ska ha en chans att utveckla oss bortom mänskliga begränsningar behöver vi först utveckla oss som människor och bli såpass effektiva och självständiga så att vi kan genomföra våra egna visioner, vad de än är.

Denna handbok är tänkt att inspirera och hjälpa föreningen Alephs medlemmar och andra transhumanister att leva ett mermänskligt liv, ett liv där man utnyttjar sin potential till fullo och ständigt ökar den genom att använda de senaste landvinningarna inom teknik, medicin och psykologi. Aven om du inte använder alla metoder som diskuteras här kommer de metoder du använder att ha betydelse rent praktiskt.

Det är jobbigt att försöka med allting på en gång. Prova att lära dig använda en ny metod i månaden, vilket inte är speciellt svårt. Varje steg framåt ökar dina möjligheter.Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are you NOT to be?

You are a child of God. Your playing "small" does not serve the world. There is nothing enlightening about shrinking so that other people won't feel insecure about you. We were born to manifest the glory of God that is within us.

It's not just in some of us; it's in everyone.

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
Nelson Mandela


Alla talar om vädret men ingen gör något åt det.
Mark Twain


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-24 00:18:09