Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Handbok

Fem saker du kan göra för att bekämpa entropin nu

av Romana Machado [romana@glamazon.com]
översättning av Anders Sandberg [asa@nada.kth.se]

Denna essä är för alla önskar en bättre framtid, men ännu inte har börjat handla aktivt för att uppnå detta mål. Handling är nödvändigt, eftersom "rost tar aldrig semester". Om du inte gör någonting vinner personlig entropi. Entropi är ett mått på ökande oordning, en naturkraft som motverkar varje persons liv och driver tristess, depression, sjukdom, död och sönderfall. Personlig entropi är din svurna fiende, men det finns mycket varje person kan göra privat för att besegra den.

Du kan bekämpa personlig entropi genom att öka personlig extropi. Vad är personlig extropi? De Extropiska principerna definierar extropi som "ett mått på intelligens, information, energi, vitalitet, erfarenhet, mångfald, möjlighet och tillväxtkapacitet." Hur kan personlig extropi ökas? "Självförändring är en process som ökar personlig extropi", förklarar den Extropiske filosofen Max More.

Självförändring kan börja med enkla aktiviteter. Vänta inte på morgondagens teknik! Du kan bekämpa personlig entropi nu, genom en kampanj för personlig utveckling genom tillämpad teknologi och hård vetenskap. I denna anda erbjuder jag fem sätt du kan börja vinna på ­ nu.

Ett. Bry dig om din hjärna. De Extropiska principerna säger att "...leva energiskt, effektivt och glatt kräver att man frångår dysterhet, defatism och ingrodd kulturell negativism." Men hur kan vi göra detta? Vi kan odla hälsosam optimism genom att använda oss av nya framsteg i psykologin.

Till exempel, om det verkar svårt eller meningslöst att förbättra dig själv, kan du vara deprimerad. Mild depression är mycket vanligare än de flesta inser; vissa uppskattar att den påverkar upp till sjuttio procent av populationen. Det kan vara världens största hälsoproblem. Depression är en av entropins tjänare, och kan leda till personlig, social och ekonomisk ruin. Depression kan orsakas av fysiska faktorer, eller bara tankevanor.

Nyligen har det skett stora framsteg i behandlingen av fysiska faktorer som orsakar depression, framför allt i form av nya mediciner som Prozac. Prozac är numera den mest utskrivna humör-påverkande medicinen i USA. Andra nya antidepressiva medel, som Deprenyl och melatonin, har visat sig förlänga livslängden och förbättra mental förmåga.

Som Princeton-psykologen Dr. David Burns påpekar i Feeling Good, så representerar kognitiv terapi också ett signifikant genombrott i behandlingen och förebyggandet av känslostörningar. Kognitiv terapi är en snabbverkande teknik för humörförändring. Rigorös vetenskaplig forskning och kritisk analys underbygger dess positiva effekter.

Den främsta principen är att din stämning skapas av dina tankar. Våra tankevanor har ofta utvecklats slumpvis, eller utlärts till oss av andra när vi själva har varit oförmögna att motstå idéer som inte tjänar oss. Kognitiv terapi bekräftar vårt behov att ta reda på och granska de tankar som skapar våra stämningar och handlingar.

Det finns många andra exempel på nya framsteg som kan vara till hjälp i andra vanliga personliga problem. På samma sätt som din bästa möjliga fysiska hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom, så är din bästa möjliga mentala hälsa inte bara frånvaro av sinnesrubbning. Att känna till de senaste metoderna att ta hand om större problem kan också vara praktiskt för att ta hand om mindre problem. "Om det inte finns någon trädgårdsmästare, finns det ingen trädgård".

Två. Bry dig om din kropp. Varför inte få ut så mycket som möjligt av vad du har nu? Genom att följa ett program med regelbunden motion, nyttig kost och näringstillskott kan du bekämpa entropi på ett kroppsligt plan varje dag. Du kan skapa en bättre kropp just nu utan att behöva vänta på framsteg i nanoteknologi och utan stora investeringar. Fran Finney påpekar i Exercise and Longevity ,"Det finns... en enkel faktor som vi alla kan lägga in i vår livsstil, som är godtyckligt billig, som har liten eller ingen risk att förkorta vår livslängd, och växande bevis visar att genom att göra denna enkla faktor en del av vårt vardagsliv kan vi bromsa vissa aspekter av åldrande-processen. Denna faktor är... i ett nötskal, motion."

En god kondition gör det möjligt att njuta av nuet till fullo. Den har visat sig minska depression och oro, och öka motståndskraften mot sjukdom. Folk i god form ser bra ut och känner sig bra. Psykologisk forskning bekräftar att ett bra utseende förbättrar ditt sociala liv, och troligen också din ekonomi.

Att använda "smart drugs" och näringsämnen kan också hjälpa dig få ut mer av vad du redan har. Smart drugs är substanser som kan förbättra fysisk eller mental kapacitet med få sidoeffekter. Dr Ward Dean redogör för deras positiva effekter i Smart Drugs II, "Människor kan uppleva förbättringar av minnet, IQ, reaktionstid, stämning, energinivå, sinnesupplevelse, sexuell upphetsning, musikuppfattning och mera. Intensiteten av effekten varierar mycket från person till person och substans till substans, och kan variera från ingen märkbar effekt alls till en djupgående förändring av livet".

Tre. Bry dig om din finansiella säkerhet. Dra nytta av det som återstår av kapitalismen och köp dig din egen frihet att söka livets möjligheter. Det spelar faktiskt ingen roll hur klipsk du är om du inte kan förverkliga dina drömmar. Att uppnå finansiella mål kräver strategi liksom personlig ansträngning. Som personfinans- experten Lynn Robbins noterar i sin användbara bok Uncommon Cents, "Korrekta finansiella principer måste läras och tillämpas för att kunna lösa finansiella problem och öka framtida möjligheter." Effektiv finansiell planering kan hjälpa dig att använda nya teknologier snabbare, eftersom ny teknik oftast är kostsam i början. Vad du nu spenderar formar ditt framtida jag. Att hålla reda på ditt spenderande kan hjälpa dig att avslöja dina sanna prioriteringar för dig själv. Kommer du att köpa mer datakraft, eller mer livsförlängande tillskott, eller göra dig skuldfri? Budgetering kan hjälpa dig att balansera dina prioriteringar, och öka din personliga extropi genom att öka dina möjligheter och kapacitet för tillväxt och förändring.

Fyra. Bemäktiga dig själv. De Extropiska principerna säger "Vi utvecklas... mot ett polycentriskt system där distribuerad makt delas mellan självständiga aktörer." För att vara förberedd för en framtid som kan vara fylld med stora förändringar, och att överleva i en entropisk värld, ta ansvar för din egen säkerhet. Om du är bra på självförsvar så behöver du inte se dig själv som ett maktlöst offer. Självförsvar uppmuntrar din känsla av självbestämmande och personlig styrka. Att delta i en kampsportskurs kan hjälpa dig utveckla en korrekt attityd till att använda våld i självförsvar. Lär dig att använda de verktyg och tekniker som kan skydda dig från skada.

Fem. Skaffa dig ett kontrakt för kryonisk nedfrysning. Aven om entropins slutgiltiga attack ­ döden ­ än så länge inte kan undvikas helt, är det mest rationella sättet att överleva efter döden idag kryonisk frysning. Arrangemang för kryonisk frysning behöver inte vara dyra, och är i de flesta fall finansierade genom livförsäkringar vilka kostar mindre än 45 dollar i månaden. Från Cryonics: Reaching For Tomorrow, en publikation från Alcor Life Extension Foundation: "Kryonikens mål är att transportera patienter till en tid där substantiell kontroll över livsprocesserna finns, till en era där medicin kan reparera och regenerera hela organ och kroppar lika lätt som vi kan lägga benbrott idag.". När du har ordnat dessa arrangemang behöver du inte oroa dig för döden eller livet efter detta; du kan mer effektivt rikta ditt fokus mot nuet, och de verkliga möjligheterna för framtiden.

Referenser

Max More, "Extropian Principles v 2.5", Extropy #11 (vol.5 no.1), Sommar/Höst 1993

Max More, "Technological Self-Transformation", Extropy #10 (vol.4 no.2), Vinter 1993.

David D. Burns, M.D., Feeling Good. (Avon Books, 1992)

Fran Finney, "Exercise and Longevity", Extropy #9 (vol.4 no.1), Summer 1992

Ward Dean, M.D., John Morgenthaler, Steven Wm. Fowkes, Smart Drugs II: the Next Generation (Health Freedom Publications, 1993). Tillgänglig från Health Freedom Publications, P.O. Box 2515, Menlo Park, CA, 94026, USA. Denna bok innehåller också bra referenser till böcker om vitamintillskott.

Lynn G. Robbins, Uncommon Cents (Franklin International Institute, 1989). Tillgänglig från Franklin International Institute, Inc., P.O. Box 25127, Salt Lake City, UT 84125-0127. Franklin- systemet för time management är också värt att prova.

Alcor Life Extension Foundation, Cryonics: Reaching For Tomorrow (Alcor Life Extension Foundation , 1993). Tillgänglig från Alcor Life Extension Foundation, 7895 East Acoma Dr. #110, Scottsdale AZ, 85260-6916Be all that you can be
U.S Army

Happiness is not a destination. It is a method of life.
Burton Hills

My mother used to tell me: "Do the best that you can with the tools that you have, and as soon as you can, get better tools."
Romana Machado


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-24 00:18:09