Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt

Alephs Handbok i Transhumanism

Alephhandboken är en handbok i dels vad transhumanismen handlar om, dels i hur man kan leva ett transhumanistiskt liv där man gör sig kvitt olika begränsningar och utvecklar sin fulla potential. Den har författats och redigerats av Alephs medlemmar, med vissa delar översatta från engelskan.

Sedan handboken kom ut i december 1997 har mycket hänt, och arbetet pågår just nu med andra upplagan. Kontakta Felix Ungman eller Anders Sandberg med kommentarer och förslag.

Tyvärr är första upplagan helt slut i pappersform just nu.

Fullständig Aleph Handbok i PDF (2.7M)


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-25 12:13:42