Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt

Alephs Virtuella Bibliotek

Tanken med STHF-biblioteket är att medlemmar i föreningen ska kunna låna böcker till varandra, och att det ska vara enkelt att se om någon annan har en bok som behövs eller är intressant.

Systemet är enkelt: STHF-medlemmar gör upp listor på de böcker med transhumanistiskt innehåll de kan tänka sig låna ut till andra medlemmar, och dessa listor adderas till bibliotekets databas. När någon vill låna en bok kontaktar han eller hon bokens ägare, och de avtalar hur lånet ska fungera. Låntagarens namn förs också upp i databasen, så att man kan se att boken är utlånad.

Boklista

Ursprunglig motivering

Hur det fungerar

  • Gör upp en lista med de böcker du har som du tror kan vara av intresse och kan tänka dig att låna ut till andra STHF-medlemmar. Lista bokens titel, författare, typ (fakta/fiction/annat), nyckelord och allmänna kommentarer (vad den handlar om, hur tillförlitlig den är etc) och skicka in den till bibliotekarien som adderar den till boklistan.

  • När du ser en intressant bok i boklistan, kontakta dess ägare för att avtala ett lån. Hur länge lånet får vara, hur ni träffas etc. är upp till er.

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 02:13:18