Brevidläsning för Text & Bildbehandling på nätet

av Anders Sandberg

1  Strängmatchning

http://topaze.dir.univ-rouen.fr/~charras/string/ En lång lista strängmatchningsalgoritmer med kodexempel och visualiseringar i Java. Mycket rekommenderad!

http://www.nada.kth.se/~asa/string.html En kort beskrivning av RF, KMP och BM.

http://www.cs.ucdavis.edu/~gusfield/strmat.html En samling C program för strängmatchning.

http://www.dcc.uchile.cl/~oalonso/handbook/text_a.html Kodexempel på matchningsalgoritmer.

http://rhodes.www.media.mit.edu/people/rhodes/RA/ Remembrance Agents, en trevlig tillämpning av fritextsökning.

http://www.sciam.com/1999/0699issue/0699raghavan.htmlHypersearching the Web. Avancerade metoder att hitta relevanta websidor, utnyttjar information i länkstrukturen snarare än sökorden.

2 Textrepresentation

http://czyborra.com/ Roman Czyborras sida. Har en genomgång av de olika teckenstandarderna och en förklaring av hur Unicode fungerar och används. Mycket bra.

http://www.unicode.org/ Unicode konsortiet.

http://www.threeweb.ad.jp/logos/index.html The Languages of the World by Computers and the Internet, om världens olika språk, skrivsystem och datalogi.

http://www.multilingual.com Multilingual Communications & Technology

3 Radplanering

4 Typografering, teckensnitt

http://typographic.razorfish.com/ typoGRAPHIC, ett webmuseum för typografi. Mycket vackert.

http://www.will-harris.com/tech.htm Techniques for typography.

http://www.will-harris.com/use-type.htm Choosing & Using Type. Vilka typsnitt är bra till vad?

http://elib.stanford.edu/Dienst/UI/2.0/Describe/stanford.cs%2fCS-TR-83-966 A formal approach to lettershape description for type design. Beskriver hur typsnitt kan skapas via det generella systemet Metafont.

http://design.coda.drexel.edu/Faculty/johnlangdon/wordplay.html Kalligrafi, lekar med bokstavsformer.

http://www.slip.net/~graphion/museum.html Graphion's on-line typography museum. Typsättningens historia och verksamhet. En hel del bra råd.

http://www.sp.uconn.edu/~farmstro/276/read.pdf Taking it in: what makes type easy to read.

http://www.sp.uconn.edu/~farmstro/276/signs.pdf Thirteen telltale signs. Dåliga vanor vid desktop publishing och hur man undviker dem.

TeX och LaTeX

http://www.nada.kth.se/datorer/tex/doc.html> TeX på Nada: hjälpdokument och manualer.

http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Desktop_Publishing/TeX/ TeX i Yahoo.

http://www.tug.org/ TeX Users Group Home Page

http://www.nada.kth.se/datorer/tex/manualer/latex2e.html LaTeXe help 1.5

http://www.nada.kth.se/datorer/tex/manualer/latex2e.html#SEC47 Picture-omgivningen.

5 Granskning

http://www.atpm.com/4.12/page7.shtml WYSIWYG: Is it What You Want? Fördelar och nackdelar med WYSIWYG specifikation av text.

http://babelfish.altavista.digital.com/cgi-bin/translate.cgi? Babelfish, en automatisk översättare.

http://www.nada.kth.se/~viggo/stava/manual.html Stava 2.5 - stavningskontroll av svensk text. Manual.

http://www.nada.kth.se/~viggo/stava/ Stava v2.5

http://www.research.ibm.com/journal/sj/mit/sectiond/small.html Navigating large bodies of text - hur ska man hitta?

http://www.svet.lu.se/Mikromanualer_och_Gula/Gula/Default.html Gula Häftet, konsten att skriva och tala från Lunds universitet.

http://www.lysator.liu.se/~mace/skriv/skrivprocessen.html Skrivprocessen och språkliga datorstöd

6 SGML och HTML

http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Information_and_Documentation/Data_Formats/SGML/ SGML i Yahoo.

http://www.pineapplesoft.com/reports/sgml/background.html Generalized Markup. Introduktion till SGML.

http://www.pineapplesoft.com/reports/sgml/basic.html Basic SGML.

http://itrc.uwaterloo.ca/~engl210e/BookShelf/Tutorials/SGML/sgmlint.htm An Introduction to the Standard Generalized Markup Language (SGML)

http://www.oasis-open.org/cover/xml.html The SGML/XML web page. Massor med resurser och länkar.

http://www.ucc.ie/xml/ XML FAQ.

http://www.sciam.com/1999/0599issue/0599bosak.html XML and the Second-Generation Web, artikel i Scientific American.

http://www.geocities.com/SiliconValley/Peaks/5957/xml.html What is xml?

http://vzone.virgin.net/sizzling.jalfrezi/ Sizzling HTML Jalfrezi. En guide till HTML (inklusive CSS).

Webdesign

http://www.wpdfd.com/ Web page design for designers.

http://www.idg.se/webstudio/ Webstudio, en massa resurser om webdesign och HTML.

http://www.sun.com/styleguide/ Suns stilguide.

http://info.med.yale.edu/caim/manual/ Yale web style guide, en av de bästa web stilguiderna.

7 Gråbilder och Postscript

Postscript

http://www.adobe.com/prodindex/postscript/main.html Adobes egen översikt om Postscript.

http://www.adobe.com/print/postscript/pdfs/PLRM.pdf Postscript Language Reference.

http://www.cs.indiana.edu/docproject/programming/postscript/postscript.html A first guide to Postscript. En bra introduktion till språket.

http://www.geocities.com/SiliconValley/5682/postscript.html Postscript och Ghostscript resurser.

http://www.lib.ox.ac.uk/internet/news/faq/comp.lang.postscript.html FAQ från comp.lang.postscript

http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Programming_Languages/PostScript/ Postscript i Yahoo.

http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ Ghostscript, Ghostview och GSview. En freeware postscript-tolk.

8 Komprimering

http://www.faqs.org/faqs/compression-faq/part1/preamble.html Compression FAQ.

http://www.rasip.fer.hr/research/compress/algorithms/index.html Komprimeringsalgoritmer. Genomgång av både de grundläggande och mer avancerade algoritmerna. Diskuterar även olika bildformat.

http://www.acm.org/pubs/articles/journals/surveys/1987-19-3/p261-lelewer/p261-lelewer.pdf Data compression, översiktsartikel från ACM computing survey.

http://www.cdrom.com/pub/png/ PNGs hemsida, om png bildformatet. Roligt skriven.

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/jpeg-faq/top.html FAQ om jpeg-kodning.

http://www.danbbs.dk/~dino/whirlgif/lzw.html LZW and GIF explained

http://dogma.net/markn/articles/lzw/lzw.htm LZW Data Compression. Artikel ur Dr. Dobb's Journal.

http://www.dcs.ed.ac.uk/~mxr/gfx/ Beskrivningar och specifikationer av grafiska filformat.

http://inls.ucsd.edu/y/Fractals/ Resurssida om fraktalkompression, med länkar, bibliografier, artiklar och mjukvara.

http://www.dc.ee/Files/Programm.Packing/ Källkod för diverse komprimerinsalgoritmer.

http://inls.ucsd.edu/y/Fractals/fractal_paper.ps.gz Kursmaterial om fraktal-kodning från SIGGRAPH 92.

9 Rastrering

http://dgrwww.epfl.ch/PHOT/publicat/wks96/Art_4_2.html An Introduction to Digital Printing Techniques.

http://www.prepress.pps.com/mem/lib/ptr/screeningtr.html Halftone Screening Basics.

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/user/webb/html/halftoning-paper.html Accurate halftoning using the Gibbs sampler.

http://pertsserver.cs.uiuc.edu/~hull/halftone/dither.html Dithering Bibliography.

http://diwww.epfl.ch/w3lsp/pub/publications/colour/mlcha.ps.gz Multi-level colour halftoning algorithms.

http://www.ece.udel.edu/~lau/Halftone/ Digital Halftoning.

http://webcom.net/~nfhome/halftone.htm The History of Halftones.

http://www.photomosaic.com/ Fotomosaiker, bilder gjorda av små foton. Också en sorts rastrering.

10 Bildoperationer

http://www.inforamp.net/~poynton/ColorFAQ.html FAQ om färger och deras kodning. Mycket bra.

http://www.inforamp.net/~poynton/GammaFAQ.html FAQ om gammakorrektion.

http://www.gimp.org/ Gimp, GNU Image Manipulation Program.

http://www.sgi.com/grafica/matrix/index.html Matrix Operations for Image Processing, hur man kan manipulera färger med olika matrisoperationer.

http://www.research.ibm.com/journal/sj/mit/sectiond/jacobson.html Color as a determined communication, hur vi upplever färg beroende på dess kontext.

Övrigt

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/graphics/algorithms-faq/faq.html Graphics algorithms FAQ.

http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/ Donald E. Knuth.

http://www.lyonsdigital.com/guide/ Lyons online guide till tryck- och grafik-terminologi.

http://www.research.ibm.com/journal/sj/mit/sectiona/bender.html Techniques for data hiding - hur man gömmer information i andra dokument, t.ex. för vattenmärkning.

http://www.research.ibm.com/journal/sj/363/jacobson.html The Last Book - kommer MIT forskarna att lyckas göra smart papper och "superboken" som kan bli vilken bok som helst?