Detta website är en del av ett konstverk

Jag är både konstnär, konstverk och dess ämne.

Allt jag gör är en del av mitt allkonstverk, som omfattar hela mitt liv.

Detta innebär att personuppgiftslagen inte kan appliceras på något jag skriver på detta website, i mail eller på nätet eftersom detta är en del av konstnärlig / litterär verksamhet.

Projektet Anders Sandberg är en del av den automorfiska konst-genren inom extropisk konst:

Automorph Art - the Extropic Art of consciously and comprehensively sculpting one's psychology and physiology. Art as Being. One's extropic self-transformation, both mentally and physically.
Transhumanist Art Statement 2.0

English version
Anders Main Page
Anders Sandberg / asa@nada.kth.se