AGI4, hösten 99, 3D editering samt fotorealistisk rendering -SCED

Avancerad Datorgrafik med interaktion

Uppskattad tidsåtgång för denna laboration är 3 timmar.

Denna laboration går ut på att bekanta sig med de grafiska paketen SCED och Povray, och prova fotorealitisk rendering. SCED är en 3D editor och Povray är ett program för att skapa fotorealistiska bilder. Ni ska skapa 3D objekt i SCED och sedan spara resultatet i en fil som ni kör i Povray.

Till SCED finns en beskrivning på 11 sidor i kursbunten. Povray har en mycket fullständig manual på /afs/nada.kth.se/misc/hacks/lib/povray3/povray.doc och en hypertextversion på file:/afs/e.kth.se/misc/hacks/doc/www/program/povhtml/povray.htm

Skriv först

module add graphics
module add hacks
(räcker att göra detta en gång) Gör sedan
cd /tmp
(se PS nedan). SCED startas sedan med:
sced &
Se beskrivningen "Getting Started With Sced" på http://http.cs.berkeley.edu/~schenney/sced/src/tutorials/starting.html för en enkel introduktion till programmet. Några kommentarer finns också på http://www.nada.kth.se/~asa/sced.html

För att slippa skriva en massa switchar till Povray är det enklast om du kopierar filen ~asa/Public/povray.ini till den katalog där du arbetar; denna fil talar om hur stor bilden ska vara, var programmet ska leta texturinformation och att den ska visa upp resultatet i xv. Povray körs genom

povray +i<filnamn>
där är namnet på filen du sparat från SCED (notera avsaknaden av mellanslag mellan +i och filnamnet).

1. Starta SCED.

Skapa en scen med olika typer av objekt; här har ni chansen att bli verkligt kreativa. Prova att använda restriktioner för att skapa sammansatta objekt, t.ex. ledade föremål, objekt lagda på varandra eller tredimensionella geometriska bevis. Bygg upp en icketrivial scen!

Ni ska ställa in färg och reflektionsegenskaper för varje objekt samt införa textur för åtminstone ett objekt (om ni inte är så intresserade av restriktioner kan ni istället utforska Povrays textur-kommandon; se Povray manualen. Prova att göra t.ex. sprucken lera eller furu-trä). Placera in olika belysningskällor med olika färger. Rikta in dem så att de belyser det aktuella objekten (belysningen påverkar scenens utseende rätt mycket).

Ange Povray-format som target och spara sedan resultatet med export i file-menyn (ni får ange ett filnamn).

2. Kör din fil genom Povray.

Renderingen tar lite tid, och kan snabbas upp genom att man använder mindre bilder (ändra i povray.ini). När ni är nöjda med resultatet kan storleken på bilden ökas (från 320 x 240 till kanske 800 x 600 el.dyl.). Om ni verkligen vill göra bilden snygg lägg till optionen +a; detta får Povray att göra antialiasing vilket dock tar tid.

Ansvarig för denna laboration är Anders Sandberg, asa@nada.kth.se


PS

SelFile i SCED känner sig föranledd att knalla hela vägen upp till rot-katalogen för att kunna gör en tjusig browser, vilket tar orimligt mycket tid. För att undvika detta kan man köra sced från en katalog som inte lägger i AFS, förslagsvis /tmp. Om man är försiktig kan man faktiskt spara i sin hemkatalog, om man bara ser till att ange den som /home/... i stället för /afs/nada.kth.se/home/....