Länkar

Professor Gerald Q. "Chip" Maguire Jr. Många bra presentationer om framtidens datorer och telekommunikationer.

Samhälle

Computer generation: visions and demands.

Ubiquitious Computing

Ubiquitious computing på Xerox Parc

En nomadisk infrastruktur med ubiquitious computing, presentation som diskuterar bandbreddsproblemen med att ha datorer överallt.

The Computer for the 21st Century av Mark Weiser. Artikel i Scientific American

Wearables

MITs wearable sida. Mycket se- och läsvärd.

Steve Mann's websida. Mycket sevärd.

Privacy issues of wearable cameras - lillebror ser dig!

Augmented Memory

Remembrance agent distribution page - om du vill prova den själv.

Affective computing NASAs arbete med optiska datorer

SpeechWear - röstineterface för wearables.

Information management

HITL, utvecklarna av laserdisplayen.

Advanced computing

Diverse länkar om avancerade datorer

Nanoteknologilänkar

Introduktion till kvantdatorer

Introduktion till nanodatorer

Engines of Creation av K. Eric Drexler. Fulltext av hans bok om nanoteknologi.

Centre for quantum computation - jobbar med kvant- och nanodatorer.

Ralph Merkle's nanoteknologisida

Mitres nanoteknologisida

IBMs atomgalleri, bilder gjorda av enstaka atomer.

Bionik

Hummerneuron emulerad

Engineer Works on Artificial Retina Design

Cochlear Implants: Restoring Hearing to the Deaf

Plugging into the brain. Om USC's arbete med neurointerface.

Näthinneprotesprojekt på Johns Hopkins University

INTERs hemsida. EU-projekt om neurointerface.

Body modifications

Uploading

The Mind Uploading Home Page

Min uploadingsida

Postmänsklighet