Länkar

AI

An Introduction to the Science of Artificial Intelligence - Bra site med en genomgång av AI, dess historia, länkar och program.

Artificial intelligence virtual library - länkar till AI.

AI i New Scientist - flera artiklar om AI, artificiellt liv, affective computing och allt möjligt annat.

IBMs websidor om Deep Blue

David Copes websida - mer om EMI, musikfiler genererade av programmet.

Marvin Minsky - AIs grand old man.

Hans Moravec - robotolog.

Kurzweil AI Net - massor med AI-resurser, essäer och framtidstankar.

Game AI - site om användning av AI i dataspel.

Neuronnät

Artificiella Neurala Nätverk - en kort introduktion

An Introduction to Neural Networks

Neural networks FAQ

Neural Network Applications - diverse tillämpningar av neuronnät och mycket annat.

Demo av teckenigenkänning (den som jag körde på lektionen)

Nejonöga simmar - Neuromekanisk simulation av nejonögats simning.

Gående bord, Gående bord II - En simulerad robot styrd av ett neuronnät.

Artificiellt Liv

Alife online - bra resurs med förklaringar och länkar.

Zooland - massor med länkar till alife mjukvara och artiklar.

Biota.org - Organisation för artificiellt liv.

Tierra Home Page - Hemsida för Tierraprojektet.

Hugo de Garis - evolution av neuronnät i cellulära automater.

Avida - simulatorn jag visade på lektionen.

Karl Sims artikel om att evolvera konst

Karl Sims artiklar och animationer av "blockies"

Kurt Fleischers hemside - organiska former.

Applets for Neural Networks and Artificial Life - Diverse demos.

Laurens Lapres hemsida - datorgrafik, framför allt L-system.


Tillbaka till huvudsidan