Datorernas Historia

1999-10-10


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

Datorernas Historia

Räknehjälpmedel

Muhammad Ibn Al’khwarizimi

Logaritmer

Räknestickan

Räknemekanismer

Var Pascal först?

Additionsmaskiner

Something completely different...

Charles Babbage

Kontorsmaskineri

Förkrigstidens protodatorer

1935-38 Konrad Zuse

1936-39 John Vincent Atanasoff

1937 Alan Turing

Enigma

1944 Harvard Mark I

ENIAC

40-talets datorer

1945: Hopper finner den första buggen

50-talets datorer

Kompilatorer

60 Talet

Augmentation Research Center 1959-64

Hackerkulturen

70 Talet

Chip

Hemdatorer

Apple

1981: IBM PC, ZX 81

1983 ADA

1984: Macintosh

1986: Cray XMP

Internet

Länkar

Författare: Anders Sandberg

E-post: asa@nada.kth.se

Hemsida: http://www.nada.kth.se/~asa


Tillbaka till huvudsidan