Datorernas Framtid

1999-10-21


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

Datorernas Framtid

Datorn i framtiden

Internet

Teknologisk determinism är fel

Ubiquitous computing

Wearables

Bärbara gränssnitt

Existential Computing

Augmented reality

Affective computing

Remembrance agents

Information management

Intelligensförstärkning

Det går snabbare…

… och snabbare

Optiska datorer

Kvantdatorer

Nanoteknologi

Nanomaskiner

Nanodatorer

Verklighet som mjukvara

Neurointerfaces

Artificiella öron

Artificella ögon

Cyborgs

AI

Uploading

Diskussion

Slutord

Författare: qwerty

E-post: asa@nada.kth.se

Hemsida: http://www.nada.kth.se/~asa