Artificiellt Liv och Intelligens

1999-10-11


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

Artificiellt Liv och Intelligens

Artificiell intelligens

Turingtestet

Klassisk AI

Automatisk bevisförning

SHRDLU - planering

Psykologen Eliza

Expertsystem

Spel

Komposition

Robotar

Att se och navigera

Datorstyrda bilar

Klassisk AI bra på

Klassisk AI är dålig på

Neuronnät

Hjärnans struktur

Artificiella Neuronnät

Inlärning

ANN bra på

Nackdelar

Tillämpningar

Simulationer av biologiska neuroner

Artificiellt Liv

Evolution

Självreplikering

Genetiska algoritmer

Att odla kretsar

Karl Sims

”Blockies”

Tom Rays Tierra

Grafik

Karl Fleischer

Att förstå och skapa liv

Länkar och referenser

Författare: Anders Sandberg

E-post: asa@nada.kth.se

Hemsida: http://www.nada.kth.se/~asa


Tillbaka till huvudsidan