Hur kloning går till

They are children of science and that is it.
Angela, surrogate mother
Recept för att klona en människa (se referens 1 för tekniska detaljer):
  1. Ta en cell (med kärna; röda blodkroppar och andra kärn-lösa celler duger inte) från personen du vill klona och placera i ett provrör med standard näringslösning. Odla fram en cell-koloni i 5 dagar.
  2. Ge bara cellerna 5% av den mängd näring de normalt använder; detta kommer att få dem att gå in i ett vilo-tillstånd.
  3. Ta en (obefruktad) äggcell från en kvinna och avlägsna DNAt från kärnan.
  4. Placera en vilande cell brevid äggcellen och ge båda en liten elstöt så att de smälter samman.
  5. Vänta och se om den nya cellen börjar dela sig; när det har blivit 8 eller 16 celler flytta in dem i (surrogat)mammans livmoder.
  6. Vänta nio månader.
Om cellen inte delar sig i steg 5, försök igen med nya celler; det är rätt svårt att få dem att fungera.

Ett annat sätt att skapa kloner är att vid normal provrörsbefruktning (då spermier smälter samman med en äggcell in vitro) dela upp den cellklump som bildas efter ett par delningar i två eller flera delar och sedan inplantera i modern eller surrogat- mödrar. Resultatet är enäggs-syskon.

Referenser

I. Wilmut, A.E. Schnieke, J. McWhir, A.J. Kind & H.S. Campbell, Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells, Nature Vol 385, 810-813, February 27, 1997

Fackelmann, K.A. Researchers Clone Human Embryos. Science News of the Week, Vol. 144: 276.


Legalisera kloning
Anders Sandberg / nv91-asa@nada.kth.se