Tankexperiment

Här är några små tanke-experiment:

Antag att någon du känner berättar för dig att han eller hon är klonad. Hur skulle du reagera? Med avsmak, förvirring, intresse eller medömkan? Skulle du fortsätta att uppföra dig på samma sätt som tidigare mot personen efter avslöjandet? Antag nu att samma person berättade att han eller hon hade en tvilling. Hur skulle du reagera? Vari består skillnaden mellan att vara en klon och att vara en tvilling? Är det bara ordlekar?

Antag att kloning vore tillåtet. Skulle du vilja klona dig? Varför? Varför inte? Skulle du kunna acceptera att någon annan klonade sig? Hur många skulle egentligen vilja klona sig?

Antag att nästan alla människor valde att döpa sina barn till 'Alice' och 'Bertil'. Skulle du döpa ditt barn till något av dessa, eller skulle du ge det ett annat namn? Antag att många människor valde att klona sig eller att ha klon-barn baserade på t.ex. supermodeller och fimstjärnor. Skulle du också göra det? Är det verkligen troligt att alla skulle vilja göra eller vara likadana?


Legalisera kloning
Anders Sandberg / nv91-asa@nada.kth.se