Argumentationen mot kloning

This has enormous potential for good, There should be no limits on human knowledge, none whatever. To those like President Clinton who say we can't play God, I say OK, fine, you can take your side alongside Pope Paul V who in 1616 tried to stop Galileo, they accused Galileo of trying to play God too. [...] I don't think cloning is demeaning to human nature, to attempt to limit human knowledge is demeaning. It's not legitimate to try to stop cloning. What nonsense, what utter, utter nonsense to think we can hold up our hand and just say "stop". Cloning will continue, the human mind will continue to inquire into it. Human cloning will take place and it will take place in my lifetime, and I don't fear it at all. I want to be on the side of the Galileos and those who say the human mind has no limits, rather than trying to stop something that's going to happen anyway.
US Senator Tom Harkin, (D) IA
Sverige Mot Kloning är en mycket representativ sida för hur kloningsdebatten (eller snarare avsaknaden av debatt förs).

Projektet S.M.K. baseras på en namninsamling i form av kedjebrev som till slut skall sammanställas och sändas till regeringen. Att ordna namninsamlingar på det här sättet ger ju absolut inget utrymme för demokratisk debatt eller förnuftsargument (kedjebrev fungerar faktiskt bäst om de skrämmer och hotar de som inte skickar vidare kopior). Vill vi verkligen att politik ska skötas på detta sätt?

Sidan om hur kloning går till inleds med en kort genomgång av kloningsprocessen, och glider sedan över i ett angrepp mot kloning. Borde man inte försöka separera fakta från åsikter? Hur som helst, argumenten är intressanta, för de återkommer om och om igen i debatten:

Man är rädd för att tekniken skall komma i fel händer.
En förnuftig åsikt som lika mycket kunde gälla kärnfysik eller datorteknik. Kunskapen om hur kloning går till finns redan hos hundratusentals människor, på SMKs hemsida, och februarinumret av tidningen Nature (där kloningen presenterades) finns i de flesta större bibliotek - det är omöjligt att i längden hemlighålla kunskap, framför allt kunskap som är resultatet av decenniers helt öppen forskning.

Dessutom är det tveksamt om hemlighetsmakeri och förbud verkligen skyddar mot missbruk; tvärtom kan de leda till mer missbruk. Det är när verksamhet sker utan insyn som den kan missbrukas, om den sker öppet kan den också kontrolleras demokratiskt. Att förbjuda något är nästan en garanti att någon kommer att vilja göra det, om så bara som protest. Särskillt skrämmande är att många statsmakter förbjuder saker för sina medborgare, och sedan själva i hemlighet använder dem.

Slutligen, om demokratiska nationer förbjuder forskning om kloning, så finns det ju inget som hindrar odemokratiska nationer från att forska och skaffa sig de eventuella fördelar kloning kan ge. Om kloning bara var negativt skulle det vara poänglöst att vilja förbjuda det.

Klon-arméer och klonade idrottsmän
Det här är en av de vanligaste och absolut löjligaste idéerna om kloning. Om Rambo klonas blir resultatet (efter 9 månader) en mjölk-drickande baby. Hur länge orkar en general vänta på sina "supersoldater"? De kommer inte att vara stridsdugliga på minst en 15-18 år, och som vilken officer som helst kan intyga är det sinnelaget snarare än biceps-storleken som avgör vem som blir en bra soldat - hur vara säker på att inte små-Rambos går och blir pacifister? Naturligtvis kan man tänka sig indoktrinering och allsköns hjärntvätt, men är det inte otroligt mycket billigare, säkrare och snabbare att göra som arméer alltid har gjort: värva folk. Detsamma gäller idrottsmän: vilken lagkapten tänker vänta 20 år innan laget blir klart?

Hitler och eugenik
Som Godwins lag säger, den som drar in Hitler eller nazisterna i en diskussion garanterar att i fortsättningen blir den ett gräl där inget vettigt blir sagt. Det gäller i Usenet-debatter och tyvärr i klonings-debatten.

Naturligtvis vore det hemskt om en ond härskare skulle använda kloning för sina syften, men lösningen är ju knappast att förbjuda kloning eller forskning om kloning i demokratiska länder - sagda diktator gör ju som han vill - utan att stoppa diktatorn (kloningen lär nog bara vara ett litet problem i jämförelse med allt annat han företar sig).

Kloning kan användas till en massa hemskheter
Naturligtvis kan kloning användas för oetiska syften, det krävs inte mycket fantasi för att komma på en hel uppsjö kusligheter. Men det märkliga är att man tycks tro att om man inte förbjuder kloning omedelbart så kommer alla dessa oetiska användningar att på något sätt bli legala. Det är faktiskt förbjudet att mot någons vilja använda denne som organbank i samtliga demokratiska länder - oavsett om denne person är en klon eller ej. Det är förbjudet att misshandla barn, även om de är klonade. Kort sagt, dagens lagar om hur man får behandla andra är fullt tillämpliga på kloner, och det finns inga speciella skäl till att förbjuda kloning mer än vanlig barnalstring.

Det verkligt kusliga är att kloner ofta beskrivs som ting av kloningsmotståndarna. Det är kanske inte så oväntat att de väntar sig att kloner ska utnyttjas som ting, eftersom de själva ser dem som sådana.

"Kloning går emot allt sunt mänskligt tänkande"
Det här är själva kärn-punkten i det mesta av anti-klonings retoriken, en djupgående rädsla, avsmak eller hat mot kloning som inte har något verkligt rationellt skäl. Meningen är faktiskt en ful semantisk fälla: allt tänkande som är för kloning är osunt, bara tänkande som är emot kloning kan vara sunt. Vad som är sunt definieras aldrig, och hur vet man att det går emot allt sådant tänkande?
Den avslutande meningen avslöjar rätt väl var författaren står:
"Lägg kunskapen på hyllan! För mänsklighetens, djurens och planetens skull".
Det här är ren anti-intellektualism; istället för att bruka kunskap till något gott bör man avstå från den om det finns en minsta risk att den kan missbrukas. Med den sortens argument stänger man universitet och bränner böcker (för kunskap som lagts på hyllan kan ju mycket väl åter plockas upp av framtida generationer; det enda sättet att vara säker är ju att eliminera den). Resonemanget är anti-humanistiskt genom att det implicit antar att människor inte kan låta bli att ställa till det maximalt värst. Samtidigt döljer det sig i en fager uppmaning i mänsklighetens, djurens och planetens namn: eftersom de inte kan uttala sig själva kan vem som helst ställa sig och tala i deras namn, oavsett åsikt.

Som Isaac Asimov skrec: "Kunskap kan skapa problem, men vi kan inte lösa dem genom okunskap."


Legalisera kloning
Anders Sandberg / nv91-asa@nada.kth.se