De vanligaste myterna om kloning

Det finns många myter och missuppfattningar om kloning, till stor del baserade på B-skräckfilmer och dålig science fiction.

Kloner är exakt lika "orginalet"

En klon har samma gener som sitt "original", men det är allt. Redan under fosterutvecklingen utvecklas tvillingar olika beroende på mikroskopiska skillnader i livmoder-miljön, och förvånande nog är deras hjärnor märkbart olika. Detsamma gäller kloner, vilka troligen skulle utvecklas än mer olika eftersom de troligen har olika livmödrar. Dessutom har man observerat vid experiment att den omskakning som sker vid kloning kan få klonerna att se helt olika ut - klonade möss kan ha olika pälsfärg!

Psykologiskt kommer kloner troligen att likna varandra en del. Man har gjort tvillingstudier där man jämfört tvillingar som vuxit upp åtskilda och funnit att det finns ett samband mellan vissa personlighetsdrag, intelligens och risken för vissa mentala sjukdomar. Dock är detta bara ca 25% av den naturliga variationen, resten (75%) är unik för varje individ oavsett arvet. Detsamma kommer att gälla kloner - de kommer att utvecklas till helt självständiga individer med egenskaper som "originalet" inte hade.

En klon är i praktiken "originalets" yngre tvillingbror.

En klon har "originalets" minnen

Helt fel. Minnet är inte inkodat i arvsmassan, och överförs inte vid kloning. En klon kommer att utveckla sina egna minnen och sin egen personlighet.

Kloner snabbodlas i stora tankar

Baserat på B-skräckfilmer. Det pågår forskning om artificiella livmödrar, men den har inte kommit speciellt långt. Det finns idag inget annat sätt att odla ett foster annat än i en livmoder, och därför behövs en surrogatmamma för en klon. I framtiden kan det bli möjligt att låta klonen växa upp i en artificiell livmoder, men vi vet inte om det finns något fundamentalt problem med detta.

Att snabbodla kloner är inte heller möjligt, och lär troligen aldrig bli det. Levande celler kan inte dela sig snabbare än en viss hastighet, och även på maxfart skulle det ta månader innan klonen blev fullvuxen nog att födas.

Kloner har telepatisk kontakt

Knappast troligt, eftersom tvillingar inte uppvisar det. Däremot brukar tvillingar ha en mycket god koll på varandras kroppspråk, personlighet och egenheter, så att de kan verka nästan telepatiska.


Legalisera kloning
Anders Sandberg / nv91-asa@nada.kth.se