Kloner och chimeror på våra gator?

Dom finns överallt. I Sverige idag finns det tusentals kloner och ett okänt antal chimeror. De ser ut precis som vanliga människor. De uppför sig likadant. De kanske inte ens själva vet vad de är.

Låter det som en science fiction film från 50-talet? Kanske det, men det är verklighet.

Klonerna Mitt Ibland Oss

Enäggstvillingar är naturliga kloner av varandra. Sedan moderns äggcell befruktats delar den sig, men hos tvillingar råkar delarna separeras av en eller annan orsak. Dessa utvecklas var för sig till en fullständig individ med identisk arvsmassa.

Trots den genetiska likheten är inte ens enäggstvillingar identiska. Fingeravtrycken och t.om. hjärnans utseende kan skilja sig en hel del. Orsaken är att sådana egenskaper inte finns inkodade i generna, vilka bara kodar för den process som leder till kroppens mönster. Mikroskopiska skillnader i omgivningen påverkar dessa processer så att även om det slutliga resultatet (veckningen av huden eller hjärnan) är kvalitativt bestämt, så är exakt hur det ser ut helt slumpmässigt. Det förekommer rätt ofta (i en fjärdedel av fallen) att tvillingar är helt eller delvis varandras spegelbilder: motsatta virvlar i håret, födelsemärken och i sällsynta fall är en av tvillingarnas inre organ spegelvända (hjärta på höger sida, lever till vänster osv.). Även i personligheten är tvillingar ofta märkbart olika; även om de har en hel del likheter, brukar deras föräldrar och vänner snabbt märka att de är oberoende individer.

Enäggstvillingar är helt naturliga. Hos många djurarter är verkar tvillingskap t.om. vara inbyggt: hos bältdjur splittras zygoten spontant när den består av fyra celler. Hos människor är det relativt ovanligt, ca 1 på 90 födslar resulterar i tvillingar, och av dessa är bara ett fåtal enäggstvillingar.

Chimeror

I antik mytologi var chimeror bland-djur, med ett lejonhuvud på en get-kropp avslutad med en svans bestående av en orm eller drake. Inom genetiken använder man termen chimera för individer som består av en blandning av celler från olika zygoter, bokstavligt talat en blandning av två individer, tvillingars exakta motsats.

För några år sedan lyckades forskare skapa en chimera genom att blanda celler från får och get, vilket resulterade i en får-get trots att får och getter normalt inte kan få ungar. Sedan dess har man skapat andra chimeror, främst av olika stammar av möss.

I januari 1998 rapporterade forskare i New England Journal of Medicine att de hade funnit en hermafroditisk mänsklig chimera. Barnet föddes efter en normal provrörsbefruktning och verkade vara en normal pojke, bortsett från att ena testikeln inte hade sjunkit ned ifrån bukhålan (in inte helt ovanlig komplikation). Vid en operation 15 månader senare upptäckte de att testikeln egentligen var en äggstock, och en genetisk undersökning visade att pojken hade både manliga och kvinnliga celler i sin kropp. Forskarna föreslog att han kan vara en äkta chimera, två befruktade ägg som smält samman till en individ, det slutliga siamesiska tvillingparet.

Det verkar inte som embryologiska störningar är vanligare bland kvinnor som använder provrörsbefruktning, så detta fall skulle mycket väl ha kunnat hända en normalt barn. Och hade de två cell-sorterna inte haft olika kön och de manliga könshormonerna misslyckats med att konvertera äggstockarna till testiklar (från början är vi alla kvinno-lika på forsterstadiet, men hos pojkar gör de manliga könshormonerna att penis och testiklar utvecklas) skulle chimerismen troligen inte ha upptäckts alls. Det kan mycket väl finnas en hel del chimeror i vårt samhälle utan att någon (inte ens de själva) märker det.


Det är lite lustigt att folk förfasar sig över kloning när de tycker att tvillingar, trillingar och andra multipletter är vansinnigt gulliga. Och chimerorna finns troligen mitt ibland oss.


Länkar

http://web.mit.edu/jganger/Public/twinfaq.html: FAQ om tvillingar
http://animalscience.ucdavis.edu/faculty/anderson/research.htm: Om chimeriska djur.
http://www.nejm.org/public/1998/0338/0003/0166/1.htm: Sammanfattning av artikeln i NEJM.


Legalisera kloning
Anders Sandberg / nv91-asa@nada.kth.se