Kan kloning vara bra?

Most of the things this technique will be used for have not yet been imagined.
Ian Wilmut of the Roslin Institute
Här är några tillämpningar av kloning:


Legalisera kloning
Anders Sandberg / nv91-asa@nada.kth.se