Allmänt om Världen

Kulturerna

Nationalstaterna har lösts upp, men kulturella gränser finns kvar och spelar en stor roll.

Västvärlden

Väst är inte längre nummer 1, och detta har påverkat stämningen något. Europa har valt att istället för att vara politiskt och ekonomiskt dominant istället satsa på att bli det moraliska föredömmet, och leker numera världssamvete. Andra kulturer skämtar gärna om de politiskt korrekta europeerna, som med stor envishet är emot allt som uppfattas som rasistiskt, sexistiskt, miljöfarligt, elitistiskt eller oetiskt. Ekonomiskt är det mesta av Europa stabilt, välfungerande och starkt integrerat. Österut börjar det bli fattigare och vildare; Ryssland är till stora delar "tamt", men det finns fattiga regioner och de centralasiatiska konflikterna har för länge sedan blivit obegripliga för alla utomstående.

Amerika tog förlusten av stormaktskapet hårdare, och har blivit allt mer isolationistiskt. En stark nationalism byggd på tanken om Amerika som "God's country" har folkligt stöd. Ekonomiskt är det betydligt skakigare, med ökenspridning från mellanvästern, flyktinglägren i sydstaterna, vissa lokala mikrokonflikter och avsaknaden av naturresurser. Amerika satsar därför mycket på rymdfart, inklusive den mindre lyckade kolonin New Frontier.

Asien

På samma sätt som amerikaner tidigare såg på europa som "gamla världen" och själva var mer framåt och driftiga, så ser numera de väldiga asiatiska ekonomierna västvärlden som föråldrade, aningen märkliga kvarlevor. Istället för västerlandets politiska korrekthet eller isolationism dominerar marknadstänkande kombinerat med pragmatism.

Kina är störst, starkast och rikast (totalt sett). På många sätt är Kina USAs arvtagare: landet har en enorm industri, är först med den mesta forskningen, har enorma miljöproblem och tvekar inte att genom sin tyngd påverka andra regioner som Japan, Korea och "tigrarna" vilka har en lite mer sofistikerad framtoning.

Genteknik, terraformning och utveckling av CSCW uppmuntras i asien, medan västvärlden är negativ till gentekniken (vilket leder till att många åker till klinikerna i Shanghai eller Hanoi).

Arabvärlden

Arabvärlden upplever en rennäsans. Många drar paralleller till kalifatet; kulturkretsen domineras av en känsla av gemensam kultur, tanken på att ta det bästa av de andra kulturerna och göra det arabiskt samt ett mycket välutbyggt utbildningsväsen. Saudi-Arabien, vilket fortfarande kvarstår som en monarki, är de facto centrum.

Indien

Indien kom sent in i informationssamhället, och klarade sig relativt väl under informationskrisen. Regionen plågas dock av flera kroniska interna konflikter. Kulturen är lite klämd mellan den aggressiva asiatiska och den arabiska kulturen.

Indien går sin egen väg, och har satsat mer och mer på att bli självförsörjande. Detta inkluderar solenergisateliter med mikrovågs- transmission, jordbrukskolonier i rymden och en hög användning av förnyelsebar energi på jorden.

Viktiga Organisationer

Företag och organisationer har oerhört mycket större makt än tidigare, och stödjer de kvarvarande staterna. (Se Martins ideer).

Några Företag

Ord

Amat
Antimateria.
Agrav
Antigravitation.
CSCW
Computer Supported Collaborative Work - enhanced reality system där AI och agenter gör att flera användare kan sammarbeta och dela på kunskaper och färdigheter.
Dauer
En person som använder genterapi för att bromsa åldrandet. Dauer-metoden påverkar metabolismen kraftigt, vilket tvingar dauers att hålla en ytterst strikt diet för att undvika dödliga diabetesformer.
Dynamisk geometri
Kraftiga krökningar av rumtiden för FTL-resor.
Farm
Stora solenergi-anläggningar, på marken eller i omloppsbana.
Girocaster
Slang för regioner där statlig kontroll har brutit samman och det finns minimalt hopp om att de ska platsa i världssamfundet.
Goose
Varningssatelit med engångs solitonvågssändare.
Hyperblock
Ett paket hypermedia - text, simulationer, data, VR, agenter.
Lerkramare
Nedsättande term för planetinvånare, framför allt de som inte vill lämna hemvärlden.
Neo
Near Earth Object, asteroider i jord-korsande banor. Används ofta som militära baser, vilket har lett till att ordet används för alla dolda militärbaser i rymden.
Orbit
Person som bor i en rymdkoloni.
Statusgeometri
"Normal" rymd, inte FTLs dynamiska geometri.
Pregeometri
Den underliggande verkligheten bakom rumtiden, beskriven i GUT.
Skorpion
Rymdminor; stationära getingar (ofta dolda) i strategiska måls omgivning.
Splash
Gravitationsvågor, framför allt från återinträde i statusgeometri.
Wasp (Geting)
Stridsmaskin i rymdstrider, kapabel till enorma accelerationer och attacker. Styrs av en AI.