Strategisk Krigföring i SF spelet

av Martin Eliasson, med kommentarer av Anders Sandberg

Några Postulat

Sensorer

Lättupptäck och Lättpejlad gravitationsvåg när ett Skepp går ur FTL.

Gravitationsvågen rör sig med ljusets hastighet.

Ingen effektiv FTL "radar"

Enerigianvändning nödvändig för att passiva sensorer skall hitta ett skepp.

Det är möjligt med skilda motagare och sändare. Man kan placera ut en stor mängd passiva motagare som kan använda flera olika aktiva sändares signaler. Två fördelar dels tid signalen behöver inte studsa tillbaka till sändaren innan den analyseras. Dels förmågan att inte avsölja alla sensorer i systemet.

Andra sensorer välutvecklade

Kommunikation

FTL Kommunikation med "Solitonvågor" möjliga inom och utom system

Möjlig att sända Solitonvågor både brett och smalt

Dålig Bandbredd på Solitonvågssändningarna

Möjligt med engångs solitonvågsändare

Hård Krypto

Relativt autonoma och kompetenta AI system

Vapen

Stridsgetingar små obemannade farkoster kapabla till höga accelerationer. Möjliga att beväpna med olika vapensystem och sensorer även möjligt med submunitions.

Energivapen

Flergångs och engångslasrar och partikelstrålevapen som man kan måla rymden med (ljushastighet eller hög relativistiskt hastighet)

Antimateriavapen fungera genom att på olika sätt reagerar med vanlig materia aningen för att bilda märkliga lasrar eller partikelstrålar för att skapa ex hård gammastrålning

Jag tror det senare fungerar rätt bra. Materia + antimateria ger hård gammastrålning. Svårigheten är att rikta den (ska fundera på om det går eller ej).

Eller vanliga fission eller fusionsvapen

Fungerar sådär i rymden - en detonation som missar är inte så dödlig, medan en detonation av anttimateria skapar en boll ambiplasma som sköljer över omgivningen, och kan konvertera en del av skepps-skrov till energi också. Som strategiska vapen mot stora mål är fission och fusion dock utmärkta.

Masslungor son skickar materia eller antimateria i hög hastighet i en bestämt vektor även möjligt att föraccelerera stridsgetingar med.

Två eventuellt avancerade vapen jag har funderat på är antimateriapartikelstrålevapenn och de eventuella antimateria fusionsvapnen,

Lite Analys

Samtliga Vapen går att stoppa huvudsakligen genom att placera någon form av materia mellan målet och Vapnet som det kolliderar med. Vapnen rör dessutom med hög hastighet mot målen samt att vissa har möjlighet att försöka sig på undanmanövrer.
Det beror på hur mycket materia man placerar emellan; en masslunga som skickar antimateria kan nog ta sig igenom flera meter och spränga fram en väg. Men de mesta vapnen kan man skydda sig mot via ett hinder, vilket tar skadan. Chaff blir användbart.

Problemet blir då att bygga upp ett tillräckligt effektivt spaningssystem för att man i ett system för skall ha en tillräckligt god förvarning för att avfyra alla defensiva system och att signalbehandlingen gör det möjlig att lokalisera alla fientliga mål.

Detta kräver lite Tweaking men verkar vara möjligt.

System

Ett system med följande komponeter skulle ge en ordentlig förbättring av tiden av förvarning.

En stor mängd rymdminor det vill säga stridsgetingar som inte har förmågan till höga accelerationer. Dessa har någon typ av engångs vapen ex riktad antimaterialaddning och aktiva (i normalfallet avstägnda) och passiva sensorer kapapla att analysera andra aktiva sändares signaler. När de detoneras skickas en engångs soliton våg ut.

En modell av obemannat större sensors plattform främsta skillnaden mot rymdminor är att denna station har en solitonvågssädare.

En modell av obemannad vapenplattform som har ett antal stridsgetingar och passiva sensorer.

Om man bygger upp ett system med dessa huvudkomponenter är det möjligt att skapa ett system som kortar ner upptäckstiderna kraftigt inom ett system

Med denna teknik kan man skapa olika sfärer där man har en garanterad maxupptäcktstid beroende på vikten av området.

Ett exempel på hur detta skulle ske i Solsytemet

Den stora sfären ex 300 AU kring solsystemet skulle det vara möjigt med max 16 minuters (2 AU) upptäcks tid innan första solitonsändningen till Kommandocentralen.
Hmm, 300 AU, det är ungefär en volym av 100 miljoner kubik-AU. Om vi har en detektor per 4 kubik-AU, så behövs det 25 miljoner detektorer. Troligen för dyrt även för militären. Om man nöjer sig med ett skal, så får det en area på ca 10 miljoner kvadrat-AU. Det ger ett behov av 282000 detektorer. Jobbigt, men faktiskt genomförbart. Troligen är det bara solsystemet som har råd med något sådant.

I planet skivan är möjlig att ha låt oss säga max en minuts fövarning

Inom En sfär på Två AU från Solen Kaaanske man kan ha en intensitet som garanterar upptäck inom tio sekunder

Det blir för många, jag är inte 100% säker på hur många, men det blir ett par miljarder *minst*.

Inom en sfär på ett Au FRÅN Jorden kanske man kan ha ner mot en Sekund då också kombinerat med ett förbud mot att gå ur FTL där.

Likaså har man tätare varningssystem närmare andra viktigare anläggningar

Antalet detektorer är begränsat, men principen är sund. När ett larm har inkommit kan kommandocentralen sända en tightbeam eller broadcast med starkt krypto (för att inte avslöja vart det sänds om någon skulle kunna kontrollera strålvägen, vilket inte är möjligt i rymden) till en försvarsplattform eller bas i närheten för att besvara hotet. I solsystemet tror jag det ligger dels en del "uppenbara" kring Jorden-Månen, Mars och Venus, dels en hel del dolda i asteroidbältet, på gamla kometer och Apollo-asteroider. Slutligen finns nog ett par utposter i Oort-molnet för säkerhets skull.