Rymden

Rymdkolonier

Biosphere III

Den äldsta av rymdkolonierna, byggd 2024. Ursprungligen ett 100-meters habitat som senare byggdes ut till ett enkilometers habitat med medelhavs-klimat. Biosphere III blev med tiden synkronbanans "huvudstad" och fungerade som transit till L4, Mars och asteroiderna. Under informationskatastrofen drabbades kolonin av ekologiska problem, och ekologin bröt samman. Trots upprepade ansträngningar lyckades det inte att återupprätta den, så kolonin är beroende på rent tekniska lösningar. Med tiden har den förlorat sin betydelse och fungerar nu mest som en transit-station.

Academion

Byggd 2030, ursprungligen avsedd som "krismötesplats" för EU-parlamentet. Kolonin såldes dock till ett internationellt utbildningskonsortium, och koloniserades efter diverse turer av akademiker och humanister. Ganska tidigt försökte man utveckla en humanistisk idealstat, och 2030-talet dominerades av interna gräl. Informationskatastrofen satte stopp för detta, och universitetsledningen tog över. Sedan dess har Academion styrts av kollegiet, och fungerar som en universitets-stat med vissa egenartade regler.

Academion är ett starkt humanistiskt-europeiskt fäste, med framstående forskare inom historia, filosofi, lingvistik och juridik. Kolonin fungerar ofta som medlare eller neutral mark vid konflikter.

SupraTokyo

Den största kolonin i synkronbanan, en flottilj av fem 10-kilometers habitat totalt hem till över 10 miljoner människor. Kolonin byggdes ursprungligen av japanerna, men domineras idag av kineser; flottiljen ligger mellan Tokyo och Beijing (vissa kallar den SupraSeoul). De olika habitaten är nästan samtliga stadsmiljö, i flera plan med parker på vissa.

L4

L4 är plats för åtskilliga av de verkligt stora rymdkolonierna, och fungerar till stor del som jord-mån systemets "frihamn". Ett par av de mest kända är Hunjiang (kinesisk rymdfabrik), New Pensylvania (diverse amerikanska think-thnaks, inkluderande SAIC, SRI och RAND Corp), Al-Itquid (arabisk semesterort), Penglai (kinas motsvarighet till Beverly Hills) och Ganesha (Indiens största rymdkoloni).

CircumSol

I solära banor ligger de stora amat-farmerna, där antimateria produceras av konsortierna Look Outwards Combine, Jerusalem Macrotech och General Dynamics Corporation.

Kolonier

Barnards Stjärna

Barnard Allied Fleet Base

Ishmael, DM+46 1797 V-III

Gasjätten Abrahams tredje måne.

al-Chwarizimi

Arabisk forskningsstation i omloppsbana runt RY437, en närbelägen neutronstjärna. 2068 mötte mänskligheten för första gången annat intelligent liv vid RY437 (se bifogad rapport), men kontakten blev kort. År 2070 förintades stationen, troligen av samma varelser. Under sin existens ägnade sig al-Chwarizimi åt studier av neutronstjärnans fysik, gravitationsspektrometri och pregeometrisk forskning.

Terraforming

Mars

Mars var tidigare nästan glacial, men genom detonationer av amat ökades dess albedo och vattenånga frigjordes, trots kraftiga protester från "de röda" som ville bevara planeten som den var.

Mars är för närvarande den största koloni-planeten, med en befolkning på ca 90 miljoner människor, huvudsakligen kineser och araber.

Yi (Alpha Centauri A II)

Den först koloniserade extrasolära planeten. Yi var en pre-garden, som besåddes med snabbväxande alger och naniter vilka inom loppet av 20 år höjde syrehalten till andningsbar nivå. Landliv har efterhand introducerats, till stor del baserat på härdiga livsformer från Ice och jorden (det första försöket med xenosymbios).

Det internationella koloniseringskonsortiet Alpha Centauri Development Consortium (vanligen kallat AC-DC) är formellt ansvarigt för kolonin inför de stater som investerat i det. AC-DC är ett mellanting mellan ett storföretag och en stat, som köper in samhällstjänster på entreprenad eller genom avtal med stater.

Yi bebos för närvarande av ca 60 miljoner människor, de flesta längs med kusterna eller på de flytande artificiella öar som utvinner kolväten ur djuphavsslammet. Jordbruket blomstrar, eftersom växterna får ljus mer tid på dygnet än på jorden och inte behöver skyddas mot skadeinsekter. Huvudstaden är AC1 (vanligen callad Arthur Clarke), en stor rymdkoloni i omloppsbana över Yi.

New Frontier, Tau Ceti III

Ursprungligen en livlös pre-garden med metanrik atmosfär. Till skillnad från Yi gick delar av terraformningen snett, och syrehalten pendlar mellan syrerika "vintrar" följda av syrefattiga "somrar". USA har under 20 år försökt dämpa svängningarna, men New Fronier är känd som en påfrestande planet.

Situationen har också förvärrats av interna konflikter på grund av tvångsförlyttade andra-generations flyktingar från mellanvästern. För närvarande upprätthålls ordningen genom en stark närvaro av US Space Marines, men planeten är en ekonomisk och politisk huvudvärk för USA.

Sun Tzu, Sigma Draconis I

Ett av de yngsta terraformingsprojekten. Kina håller på att värma upp en glacial planet genom antimateriadetonationer och kollisioner med kometer. För närvarande är planeten obeboelig, men allting tyder på att den kommer att bli en mycket lyckad kombination av jordiska och Ice-baserade livsformer.

No. 4, DM+46 1797 IV

En experimentell koloni i Abraham-systemet, där Lagrange Engineering experimenterar med att bryta jämvikten på en hothouse-planet genom att sprida iskristaller i den höga atmosfären, koldioxid-ätande nanomaskiner och solskydd i omloppsbana. Hittils har framgångarna varit marginella.

Livsbärande Planeter

Fem planeter är kända med eget liv:

Eden, Delta Pavonis II

Jordliknande planet med en ring och väldiga hav, vars ytskickt är gelérade av alger. På dessa väldiga ytor finns en unik och särpräglad ekologi med flera olika avancerade livsformer; i havet under ytan existerar en minst lika märklig undervattensekologi. Klimatet är lugnt utom under stormsäsongerna då ringen skymmer solen och orsakar lokala orkaner.

Samtliga rymdfarande nationer har forskare på Eden, men européer, araber och kineser dominerar. 12 planeter:


0.3			4000	1.3	Desert
0.57 asteroidbälte	
0.79			11000	1.2	Garden, Eden
	80% hav, 22% syre, jordlik gravitation
	3 sateliter: 
		1,670,000	2000	rock
		550,000		5000	rock
		ring 3 radier
1.67			168000	1.0	Gasjätte

Övriga: FC FC FC IB FC FC IB IB

Castor/Sierra A, Zeta Tucanae III

Dubbelplanet; de två planeterna kretsar såpass nära varandra att de är låsta i sin rotation. Dagarna blir därför 26 jord-dygn långa, och ytan är till största delen vulkanisk öken. Flera små salta hav avdunstar under dagen och kondenserar under natten. Det mesta livet lever i saltvattensreservoarer. Växter lever under jord och sänder upp ljusledare och daggfångare, eller blommar upp under gryningen, djur gräver sig fram under jord.

Planeten studeras främst av amerikanerna och europeerna. Dubbelplaneten döptes först till Castor/Pollux, men IAU döpte om den till Sierra A och B för att undvika sammanblandning med stjärnorna.

0.1	rocky		9000	1.1	Hothouse
0.2	rocky		5000	0.9	Desert
0.68	rocky		8000	1.2	Garden (Castor)
	20% oceaner, 12% syre i atmosfär, lite syre, 0.73 g
	2 sateliter: 240,000	5000km 1.3 desert (Pollux)
			1,200,000	1000km 1.2 Rock
1.3	Asteroid rocky
2.7	I			13000	0.5	FC
3.8	I			11000	0.2	FC
7.6	I			8000	0.5	FC
14	I			4000	0.4	IB
24	I			88000	0.5	GG

Inferno, Beta Hydri I

Inferno är en unik kväve-syre baserad biosfär, med en tjock atmosfär av kväveoxider och salpetersyra producerad av de svarta växterna. Större delen av planeten domineras av slammiga hav, där det mesta livet existerar.

Planeten studeras av kineser, japaner och koreaner, vilka redan har dragit stor nytta av de unika livsformerna för nyskapande kemisk industri och plaster. 6 planeter:

0.6		R	9000	0.9	15 (hot: hothouse)
1.02		R	13000	1.1	6 garden
	60% hav, 19% syre
	3 sateliter
	2000	1040,000
	5000	390,000
	1000	780,000
1.836	I	FC
x		I	GG
x		I	FC
x		I	IB

Ice, Alpha Mensae II

Till stor del glacial planet, med jordlikande ekvatorsregioner. Varmblodiga växter migrerar under sommaren upp på polarisarna, eller växer upp från frön gömda i den jordblandade isen.

Planeten är en mycket inkomstbringande källa till lågtemperatur-idéer för kineserna.

Storm, Beta Comae Berenices V

Den hittils mest jordlika planeten. Dominerad av en permanent superstorm, som kretsar längs ekvator-havet och producerar "normala" orkaner vilka drar fram över de norra och södra kontinenterna. Det lokala livet är anpassat till enorma stormar, översvämningar och plöstliga väderomslag.

Nyligen upptäckt, kolonin bestod av amerikaner. Efter Fiendens anfall är tillståndet osäkert; det är troligt att ekosfären har förstörts.