KTH - Kungl Tekniska Högskolan

7E1201 Neurovetenskap, gk

Poäng/KTH Credits 5
ECTS-poäng/ECTS Credits 7.5
Nivå/Level C
Betygsskala/Grading, KTH 3, 4, 5
ECTS-betygsskala/Grading, ECTS A-F
Språk/Language Svenska och engelska/Swedish and english

Valbar för/Elective for B, D, E, F, K, M, T

Kursuppläggning/Time
Period 4
Föreläsningar/Lectures: 60h
Laborationer/Lab work 30h
Kursansvarig/Coordinator
Martin Wikström
Martin.Wikstrom@neuro.ki.se
Tel: 728 73 49 / 070-7416956

Preliminärt schema Neurovetenskap vt 2003

Kortbeskrivning

Kursen ger en introduktion till de huvudsakliga delområdena inom neurovetenskapen, med syftet att ge en övergripande förståelse för nervsystemets organisation och arbetssätt, alltifrån den enskilda nervcellens funktion och de neurala nätverkens styrning av olika processer och beteenden, till högre centralnervösa funktioner.

Mål

Att ge grundläggande kunskaper om nervsystemets biologi, från den enskilda nervcellens funktion till hjärnans integrativa kontroll av kognitiva och andra högre centralnervösa funktioner. I kursens laborativa moment illustreras teorin genom praktiska övningar, med utnyttjande av ett flertal olika neurofysiologiska tekniker.

Kursinnehåll

Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner. Undervisningen innefattar föreläsningar, laborationer, demonstrationer och seminarier.

Förkunskaper

Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, D, E, F, K, M eller T vid KTH.

Kursfordringar

Godkända laborationer (LAB1;1p); godkänd skriftlig tentamen (TEN1;4p)

Kurslitteratur

Purves, Augustine, Fitzpatrick, Katz LaMantia, McNamara, Williams (Eds) Neuroscience 2nd ed. Sinauer Associates inc. publishers 2001.

Övrigt

Kursen ges av Karolinska Institutet.

Deltagarantalet är begränsat till max 50.


Föreläsningsanteckningar om associationscortex och Avsnitt 7 & 8 i Powerpoint.

Föreläsningsanteckningar om Postsynaptiska mekanismer, Smärta, Somatosensorik och Hörsel och balans.

Föreläsningsanteckningar om Motorik, de basala ganglierna, cerebellum, synaptisk plasticitet 1 (powerpoint) och synaptisk plasticitet 2.

Övningstentor: tenta 1 and tenta 2. Dessa är naturligtivs bara exempel.

Lab

Grupp 1-4 gör labben kl 9-11 och grupp 5-8 kl 11-13 på tidag (25/3). Mindre uppdelningar av labgrupperna kan göras vid labben i relation till hur många datorer som är tillgängliga. Ni skall vara i datorsalen.

Omtenta

Omtentamen i neurovetenskap går fredagen 22/8 kl 9-13 i skrivsalen på KI.