Verksamhetsberättelse 1998

Under 1998 har ett antal möten, kurser och seminarier skett: Under våren 1998 deltog ett antal medlemmar i TV-programmet Mänskligt och talade om kryonik och kalorirestriktion. Resultatet får överlag sägas ha varit positivt, både som mediaträning och för att sprida våra idéer.

Över huvud taget har mängden referenser i media till transhumanismen ökat märkbart. Flera medlemmar har börjat skriva artiklar för olika tidskrifter.

5-7 Juni 1998 deltog ett par medlemmar i konferensen TransVision 1999 i Holland. Utbytet var mycket positivt, och 1999 hålls nästa konferens i Stockholm.

I Augusti hölls Alephs sommarläger på Gotland. Deltagarna ägnade sig åt att hålla kurser för varandra i neurobiologi, ekonomi, medicin, retorik och många andra ämnen, diskutera hängivet, laga mat och besöka lokala sevärdheter.

Planer 1999